Duurzaamheid is 'concreet dingen doen'

Onno Sminia per september nieuwe coördinator Duurzaamheid COB

Een innovatie is niet iets wat je in je eentje doet. Het is iets wat je samen doet in de sector en in gezamenlijkheid met andere sectoren. Onno Sminia, Innovatiemanager bij Croonwolter&dros, maakt daar al tijden geen geheim van. “We doen hele goede dingen bij Croonwolter&dros. Daar ben ik van overtuigd. Maar er gebeuren elders net zoveel mooie dingen. Door hierin samen te werken, kunnen we echt een verschil maken en duurzaamheid in de sector versnellen." Vanuit een onafhankelijke rol zal hij per september 2020 worden geïnstalleerd als de kersverse coördinator Duurzaamheid bij het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Sminia neemt het stokje over van Darinde Gijzel van Arcadis. Zij organiseerde vorig jaar de COB Duurzaamheidsdag en heeft daarna het platform Duurzaamheid opgezet.

Duurzaamheid op de kaart

“Wat is er nodig om duurzaamheid op de kaart te zetten?” De eerste gedachte die bij Onno opkomt als hij denkt aan zijn tweeledige rol: de connectie met concrete projecten en de handreiking naar duurzame samenwerkingen. De afgelopen periode hield hij zich bezig met diverse projecten binnen het COB, waarvan Duurzaamheid in kaart er eentje is. “Je maakt eigenlijk een analyse van een bepaalde tunnel op duurzaamheidsaspecten, zodat opdrachtgevers geholpen kunnen worden in het verduurzamingsproces.” Belangrijke onderdelen van zijn takenpakket zijn het samen met de projectleiders werken aan de duurzaamheidsprojecten, het organiseren van evenementen voor het platform Duurzaamheid en de verbinding leggen met de wereld buiten.

Concrete aanpak

Dit brengt uitdagingen met zich mee, want vertrek je vanuit een gemeenschappelijke visie op duurzaamheid of maak je het concreet? “Als ik het heb over duurzaamheid, wil ik concrete dingen doen. Voor mij is materiaal besparen en energie verminderen, heel concreet. Het zijn de kleine onderdelen die het geheel beter maken.” Binnen het COB-platform Duurzaamheid wordt hard gewerkt aan het 3TO-depot. Een mooi initiatief waarbij we verkennen hoe technische installaties een tweede leven kunnen krijgen, omdat er vaak nog een restwaarde aanwezig is. In dit project zoeken we samenwerking met de gehele tunnel-installatiesector. Die verbinding met elkaar vanuit een concrete gedachte gaat de hele sector helpen.”

Perspectief van de gehele sector

Iedere samenwerkingspartij houdt daarbij zijn eigen signatuur. “Ik denk dat we moeten blijven leunen op de kennis en kunde van de experts binnen het praktijkproject. Die ervaringsdeskundigheid is een toevoeging. Het feit dat wij de A16 bouwen, de RijnlandRoute, andere projecten waar duurzame dingen gebeuren. Dat perspectief en die ervaring neem ik mee, omdat we daar vanuit Croonwolter&dros raad mee weten. Ik zal daar echter nooit op sturen. Het zal altijd van de gehele sector afhangen.”

Platformmiddag Duurzaamheid

De ceremoniële overdracht vindt pas plaats op 1 september, maar in aanloop daarnaartoe is er op 12 juni, ter ere van het 25-jarig bestaan van het COB, een platformmiddag waarop ook het platform Duurzaamheid een sessie heeft. In deze sessie komen alle projectonderwerpen voorbij, van Duurzaamheid in kaart, het groeiboek voor energiereductie in tunnels, verduurzaming van tunnelverlichting, het 3TO-depot tot de renovatieopgave als vliegwiel voor duurzaamheid.