“Durven investeren in sensortechnologie”

13 december, 2017

Dolf van der Meij bij Sluis Eefde

Dolf van der Meij is als Maintenance Engineer van de afdeling Asset Management van Croonwolter&dros betrokken bij de nieuwbouw van Sluis Eefde. Hij onderschrijft het belang van het toepassen van sensoren en loggen van data ten behoeve van big-data-analyse, om daarmee voorspellend onderhoud te kunnen doen en implementeert deze aanpak voor het project Sluis Eefde. In de laatste editie van dit jaar van OTAR Magazine licht hij zijn visie toe. 

“De Asset Management afdeling van Croonwolter&dros is al tijdens de tenderfase van het project Sluis Eefde betrokken. Naast aspecten als betrouwbaarheid, ‘onderhoudbaarheid’ en beschikbaarheid ook nemen wij ook voorspellend onderhoud mee in het ontwerp. Daardoor zijn al bij de start eisen gesteld aan het ontwerp om bepaalde data te leveren aan een Technisch mBeheer Systeem. Het plaatsen van een sensor in een ontwerp is kostbaar, maar kijkend naar de complete levenscyclus van, in dit geval, een sluis is het zeer nuttig. Basis dataset Sensoren hoeven niet altijd toegevoegd te worden. Doordat we openings- en sluitingstijden van sluisdeuren automatisch laten vastleggen, krijgen we al een grove indicatie van het functioneren van het bewegingswerk van de deur. Deze tijden worden vervolgens verrijkt met data over waterstanden voor en achter de deur, temperatuur, windkracht en windrichting, zodat met big data-analyse al een iets nauwkeuriger voorspelling gemaakt worden van een afwijkend gedrag van de beweging van de deur.

Meerwaarde sensoren

Croonwolter&dros gaat verder, door het toepassen van sensoren voor het meten van stroomsterktes in aandrijfmechanismen van de deuren. Dat laatste is tevens een ontwikkelgebied voor fabrikanten. Zij moeten het belang inzien voor hun klanten en durven investeren in sensoren die krachten, drukken, temperaturen en trillingen et cetera meten om te komen tot een meer voorspellend onderhoudsconcept. Het verzamelen van al die data is echter niet genoeg. Daarom worden die data overzichtelijk gepresenteerd in een Technisch Beheer Systeem. De technicus en maintenance engineer krijgen door middel van rapportages en trendgrafieken snel inzicht in het verloop van de parameters in de tijd, en in de waarden waar die parameters binnen moeten blijven.

Analyse

Die laatste zijn gebaseerd op eenvoudige relaties. Daarom wordt ook een data-analist ingezet voor het project Sluis Eefde, om uit alle geregistreerde data patronen te destilleren die aangeven dat een storing op komst is. Als die patronen zijn ontdekt, worden algoritmes ingezet waarmee de ontwikkeling van de storing kan worden gemonitord en gemeld voordat deze daadwerkelijk leidt tot uitval.

TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Mobilis zijn in opdracht van Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis bij Eefde. Medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis.

Sluizen

Meer