Data gedreven Asset Management

6 februari, 2020

“De juiste ontwerpkeuzes en efficiënt beheer en onderhoud zorgen ervoor dat de ‘total cost of ownership’ omlaag gaat.” Aldus Guido Koopmans, Manager Maintenance bij Croonwolter&dros verantwoordelijk voor alle onderhoudscontracten voor infrastructuur binnen Nederland.
 
Bij ondergronds bouwen ging het jarenlang om nieuwbouw. Dat begint drastisch te veranderen. Een groot deel van de infrastructuur stamt uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Daardoor staat de sector nu voor een enorme renovatieopgave en worden beheer en onderhoud steeds belangrijker. Terugkijkend op vijfentwintig jaar COB is de opkomst van assetmanagement een van de opvallende ontwikkelingen. Een ontwikkeling die volgens Hans Janssens, coördinator van het platform Beheer en onderhoud binnen het COB, nog volop aan de gang is: “Ongeveer tien jaar geleden begon assetmanagement een rol te spelen in de wereld van de ondergrondse infrastructuur en inmiddels is er binnen de hele sector veel aandacht voor.

Juiste keuzes

“In het verleden was je als aannemer alleen verantwoordelijk voor de bouw van de objecten”, stelt Guido Koopmans. “Je had nauwelijks of geen ontwerpverantwoordelijkheid en er gold een beperkte garantie. Daarom werden ontwerpkeuzes vooral gemaakt op basis van uitvoeringsefficiëntie en prijs en werd nauwelijks gekeken naar levensduur. Als je echter weet dat je na oplevering nog twintig jaar verantwoordelijk bent voor het beheer en onderhoud – zoals wij dat als Croonwolter&dros zijn bij de Tweede Coentunnel – dan kies je voor systemen die over de gehele looptijd van het contract goed blijven presteren. In de praktijk betekent dit dat je als onderhoudsteam met een langlopend onderhoudscontract zowel bij nieuwbouwprojecten als grote renovaties aan de voorkant wilt kunnen meepraten over ontwerpkeuzes. Immers, door vooraf de juiste keuzes te maken, kun je ervoor zorgen dat er minder onderhoud nodig is of dat het onderhoud veel eenvoudiger is uit te voeren, waardoor je eventuele extra investeringen snel terugverdient. En het mooie is dat deze werkwijze ook voor de opdrachtgever aantrekkelijk is. Zo zorgen de juiste ontwerpkeuzes van de aannemer en efficiënt beheer en onderhoud ervoor dat de ‘total cost of ownership’ omlaag gaat.”

Lees hier het volledige artikel in De Onderbouwing.

Celeste Martens

Van omkijken naar vooruitkijken

In de Onderbouwing van mei 2019 stelde ook Celeste Martens, Maintenance Manager van het Jaar 2019, dat ‘we ons nog te vaak laten verrassen’. “Ik wil de vertaalslag maken van onderhoud naar assetmanagement door zo vroeg mogelijk in het proces aan te haken. Men zegt dat tachtig procent van de levensduur wordt bepaald in de ontwerpfase. Daarna kun je alleen nog maar kleine dingen aanpassen”, aldus Martens.

Naar het artikel.