Croonwolter&dros zorgt voor aangenaam leerklimaat bij mbo-school Aventus

2 juni, 2016

Aventus Apeldoorn

Mbo-school Aventus heeft Croonwolter&dros gekozen als partner voor het prestatiegericht beheer en onderhoud van de gebouwgebonden werktuigbouwkundige installaties, inclusief het WKO-systeem. Daarnaast coördineert Croonwolter&dros de multidisciplinaire onderhouds­werkzaamheden die in samenwerking met ENGIE Services worden verricht. De dienstverlening is per 1 juni van start gegaan en omvat de vier vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen met een totale bruto vloeroppervlakte van 63.105 m2. Het prestatiecontract heeft een looptijd van vijf jaar en kan bij goede prestaties maximaal twee keer met twee jaar worden verlengd.

Aventus is het regionale opleidingencentrum in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De mbo-school biedt middelbare beroepsopleidingen en cursussen voor jongeren en volwassenen, maar ook opleidingen en maatwerktrajecten voor bedrijven.

Eric Oosterkamp

Aangename onderwijsomgeving

De onderwijsinstelling heeft haar doelstellingen ten aanzien van het technisch beheer en onderhoud eenduidig vastgelegd in het prestatiecontract en houdt de regie over het proces. Croonwolter&dros vult de afspraken in op basis van eerder opgedane kennis en ervaring bij diverse onderwijsinstellingen, zoals het Deltion College in Zwolle en mbo-school Rijn IJssel in Arnhem. Daarnaast stuurt Croonwolter&dros scherp op beheersing van de onderhoudskosten en duurzaamheid. Het preventief en correctief onderhoud wordt slim, efficiënt en in goed overleg met de gebouwbeheerders uitgevoerd, zonder het onderwijsproces te verstoren. Zo creëert Croonwolter&dros de cruciale randvoorwaarden voor een optimaal beschikbare, veilige en aangename onderwijsomgeving.