Croonwolter&dros werkt veilig met Zero Accidents aanpak

14 maart, 2018

Onze 10 Levensreddende regels

Tijdens de landelijke Veiligheidsdag op vrijdag 16 maart zullen de 2700 mannen en vrouwen van Croonwolter&dros stilstaan bij veiligheid op de werkvloer. Want veiligheid ontstaat niet vanzelf. Daar moet je samen voor werken, elke dag weer. Croonwolter&dros wil voorop lopen als het gaat om veiligheid. Momenteel volgen we op de site van een petrochemische opdrachtgever het daar lopende veiligheidsprogramma gebaseerd op zero accidents. De daar gehanteerde aanpak en targets hebben we aangesloten op ons eigen beleid. Dit werpt zijn vruchten af en zorgt ervoor dat het aantal incidenten tot een minimum is beperkt.

5 Targets

Accountmanager Dick Wacanno: "Onze zero accident aanpak houdt in dat we 5 targets hanteren: Zero Fatalities, Zero Lost Time Injuries, Zero Recordable Injuries, Zero Milieu Incidenten en Geen Negatieve Impact op het Productieproces van de klant. Om deze targets te bereiken hanteren we onze 10 levensreddende regels. Daarnaast ondergaan onze mensen een intensieve, meerdaagse safety training en instructie voordat ze, onder begeleiding weliswaar, aan de slag mogen op een project locatie op een petrochemische plant. Na een maand met een begeleider mag je zelfstandig aan het werk. Bovendien passen we een continue site safety monitoring toe. "

Site safety

Wacanno: "Deze vorm van site safety werkt alleen als er zowel vanuit de klant als Croonwolter&dros een vast team met veiligheidsfunctionarissen continue in touw is op de site. Ze zijn heel zichtbaar aanwezig op het terrein, controleren werksituaties en stellen onze medewerkers vragen over wat ze doen, hoe ze het doen en wat ze hebben gedaan om veilig te werken."

Van moeten naar willen

"Dit klinkt heel streng maar onze ervaring is tot nu toe dat hierdoor het veiligheidsbewustzijn groeit en dit is direct merkbaar aan het gedrag, de opgeruimde werkplekken. Het leidt tot een meer open communicatie waardoor alles bespreekbaar is en we vooral het elkaar kunnen en durven aanspreken. Op deze manier wordt veiligheid niet het moeten volgen van regels maar dé wijze waarop we willen werken om ons vak goed te kunnen uitoefenen", concludeert Wacanno.

Meer weten over deze aanpak? Neem contact met ons op via nieuws@croonwolterendros.nl

Veiligheidsdag

UNETO-VNI, Bouwend Nederland en Aannemersfederatie Bouw en Infra hebben de handen ineen geslagen om jaarlijks, op de derde vrijdag in maart, Bewust Veilig te zijn. De motivatie is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen gaat. Dit jaar vindt de Veiligheidsdag plaats op vrijdag 16 maart. Dan wordt op meer dan 2000 verschillende werklocaties van 125 bouw- infra- en installatiebedrijven stilgestaan bij de veiligheid op de werkvloer. In totaal doen zo’n 45.000 medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners mee.