Croonwolter&dros: solide financiële positie

17 mei, 2017

 

Croonwolter&dros heeft voor het eerst haar geconsolideerde jaarrekening gepubliceerd. De vennootschap komt voort uit de fusie van Croon Elektrotechniek en Ingenieursbureau Wolter & Dros. De nieuwe merknaam Croonwolter&dros staat voor de integratie van specialistische kennis op het gebied van elektrotechniek, automatisering, informatisering en werktuigbouw om zo onze leefwereld intelligenter te maken:  Intelligentie door Technologie. De fusie werd eind 2016 afgerond.

De bedrijfsopbrengsten van Croonwolter&dros zijn in 2016 uitgekomen op ruim € 590 miljoen. Door eenmalige fusiekosten is 2016 afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van € 5,3 miljoen. De orderportefeuille bedraagt ultimo 2016 ruim € 605 miljoen. Met een solvabiliteit op basis van het eigen vermogen van ruim 38 procent beschikt Croonwolter&dros over een solide financiële positie.

Toekomstbestendig

In het jaar 2016 waren energie, functionaliteit en veiligheid belangrijke thema’s. In de utiliteitsmarkt revitaliseert Croonwolter&dros voor vastgoedbelegger NSI twintig gebouwen en brengt zo het energieverbruik jaarlijks 7 procent terug. Daarnaast zien we een stijgende vraag naar flexibiliteit, comfort en functionaliteit in care-, cure  en onderwijsgebouwen en maken we steeds vaker gebruik van sensortechnologie om zo gebruik, luchtkwaliteit en energieverbruik te registreren. We monitoren, analyseren en interpreteren de beschikbare data en creëren smart buildings die gebruikers maximaal faciliteren.

Binnen de inframarkt wensen opdrachtgevers steeds vaker de techniek én onderhoud onder te brengen in één contract. Zo verwierf Croonwolter&dros in 2016 de opdracht voor het onderhoud van de Lorentz- en Stevinsluizen in Kornwerderzand. Voor de komende 25 jaar is Croonwolter&dros verantwoordelijk voor het onderhoud de zojuist verbrede A15 Maasvlakte-Vaanplein. Ook heeft Croonwolter&dros de opdracht gekregen om de Sluiskil-, Schelde- en Velsertunnel te onderhouden. Andere projecten dat het samen met Mobilis zal uitvoeren, is de uitbreiding van Sluis Eefde met een tweede sluiskolk en de renovatie van de Maastunnel.

In de Industrie heeft Croonwolter&dros samen met SAG en Mobilis in het samenwerkingsverband SC&M de opdracht gekregen om dertien hoogspanningsstations van TenneT te renoveren. Het project bestaat uit diverse engineerings- en installatiewerkzaamheden, waaronder paneelbouw en het renoveren van de beveiligingen en besturingen van de stations.

Marine & Offshore liet in 2016 een wisselend beeld zien. Ook dit jaar waren de investeringen in de olie- en gasgerelateerde markt minimaal. Daar staat tegenover dat de activiteiten in de offshore windenergieparken toenam. Ook verwierf Croonwolter&dros mooie opdrachten binnen de cruisemarkt in 2016.

VOORUITZICHTEN 2017

Op basis van de omvang van de orderportefeuille, de huidige aantrekkende marktomstandigheden en de focus op projectbeheersing en kostenoptimalisatie verwacht Croonwolter&dros in 2017 een stijging van de bedrijfsopbrengsten en een verbetering van de winstgevendheid.

 

 

Croonwolter&dros Financieel Jaarverslag 2016