Croonwolter&dros Smart Energy in samenwerking met Switch Energy naar 135 MW zonne-energie

23 november, 2017

Bedrijven die van 'grijs' naar 'groen' willen, hebben voortaan een aantrekkelijke optie: Croonwolter&dros Smart Energy in samenwerking met Switch Energy ontwerpt, installeert, onderhoudt én financiert zonnepanelen. De energiekosten dalen, zonder dat ondernemers zelf hoeven te investeren. Dat maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen wel erg toegankelijk.

Wet- en regelgeving en hun eigen duurzaamheidsambitie maken dat veel bedrijven zich momenteel oriënteren op de overschakeling van 'grijs' op 'groen'. Zonne-energie is daarbij een logische keuze. Energieconsultant Fabio Pisano van Croonwolter&dros: “Zonne-energie is schoon, betrouwbaar en over de looptijd goedkoper dan fossiele alternatieven. Maar het optimaal ontwerpen, installeren, onderhouden en financieren van een zonnepark is werk voor specialisten. Door deze samenwerking hebben wij alle expertise in huis. En doordat wij de investering op ons nemen, maken wij de voordelen van zonne-energie voor de klant direct tastbaar.”

Groene energie en korting op de energiekosten

De opdrachtgever stelt het dak of een grondpositie ter beschikking voor een periode van 15 jaar. In ruil hiervoor krijgt de opdrachtgever niet alleen groene energie, maar ook korting op zijn energiekosten. In het geval dat de eigenaar van het vastgoed en de huurder niet dezelfde entiteit zijn, kan dit financiële voordeel gesplitst worden. De opdrachtgever kan direct genieten van de voordelen zonder zich te hoeven verdiepen in de techniek achter zonne-energie, de fiscale implicaties en financierings- en subsidiemogelijkheden.

135 megawatt te realiseren in 5 jaar

In 2017 heeft de samenwerking reeds geleid tot 20 MW aan gezamenlijke projecten. De ambitie is om in 5 jaar tijd 135 megawatt aan duurzame energie op te wekken. Op die manier dragen de partners concreet bij aan het behalen van het Energieakkoord 2020 en de ingezette maatschappelijke energietransitie naar duurzame energie.  

-------------------------------------------------------

Aanvullend: 

Switch Energy is expert in de volledige supply chain van zonne-energie. Switch Energy verzorgt de technische en financiële engineering en installeert het zonnepark, Croonwolter&dros Smart Energy verzorgt de realisatie (aansluiting) en exploitatie (service, beheer en onderhoud). Inmiddels zijn de eerste zonneparken aangelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Croonwolter&dros

Fabio Pisano, Energieconsultant

T 06-2243 3446,

E fabio.pisano@croonwolterendros.nl