Croonwolter&dros jaarcijfers 2020: ondanks Corona een krachtig operationeel resultaat

19 april, 2021

Voor Croonwolter&dros stond het jaar 2020 naast Corona vooral in het teken van focus op klantwaarde.

Aan de hand van vijf verbindende thema’s helpen we onze klant verder.

Onze jaarcijfers over 2020 laten zien dat wij met deze focus onze solide financiële positie hebben weten te behouden en 2021 zijn gestart met een goed gevulde orderportefeuille.

Klik op de afbeelding om het jaarverslag te downloaden

"Onze jaarcijfers laten zien dat wij met focus op klantwaarde een solide financiële positie hebben weten te behouden. In 2021 gaan we door met het realiseren van innovatieve en duurzame oplossingen voor de klant."

Angela van Rijn - statutair directeur

Resultaten 2020

In 2020 zijn de bedrijfsopbrengsten uitgekomen op € 550,8 miljoen (2019: € 566,0 miljoen) Het bedrijfsresultaat in 2020 is uitgekomen op een winst van € 7,0 miljoen (2019: € 12,5 miljoen). De lagere winst is een gevolg van verslechterde marktomstandigheden door het coronavirus, met name in de eerste golf, waarbij een aantal activiteiten werden vertraagd, uitgesteld en soms afgeblazen. Hierdoor en door tegenvallers in enkele projecten, werd de groei-ambitie niet gerealiseerd. Operationeel werd goed gepresteerd. Nagenoeg alle bedrijfsonderdelen hebben in 2020 in positieve zin bijgedragen aan het bedrijfsresultaat. Door onze sterke financiële positie heeft Croonwolter&dros geen gebruik hoeven maken van de noodmaatregelen die de Nederlandse overheid heeft ingevoerd. Daarnaast hebben we ook geen andersoortige steun verkregen, zoals huurkortingen of uitstel van belastingen.

Focus

Naast corona stond 2020 vooral in het teken van focus. Aan de hand van vijf verbindende thema’s helpen we onze klant verder en leggen we de focus op wat er echt toe doet. Veiligheid staat voorop bij alles wat we doen, met duurzame oplossingen voor de korte én lange termijn, digitalisering als versterker, innovatie als versneller om verder te komen en samenwerking met allerlei partners voor het beste resultaat.

Veiligheid

In een pril stadium van de coronacrisis heeft Croonwolter&dros maatregelen getroffen om de uitdagingen hiervan het hoofd te bieden. In maart 2020 is er een zgn. Management Team “Corona” opgericht, bestaande uit het MT, aangevuld met specialisten uit de organisatie om belangrijke besluiten en maatregelen goed en snel binnen de organisatie te communiceren en te implementeren. Croonwolter&dros heeft op basis van het protocol “Samen veilig doorwerken”, opgesteld door de Rijksoverheid en de bouw- en technieksector, een eigen “Protocol Veilig werken” opgesteld. Zo konden de werkzaamheden veilig worden voortgezet. 

Innovatie en digitalisering

In 2020 heeft Croonwolter&dros meer focus gelegd op (digitale) innovaties die we snel kunnen adopteren om zo een optimale klantwaarde te creëren en de impact op het milieu te verlagen. Deze innovaties ontwikkelen we zelf, maar nadrukkelijk ook in samenwerking met anderen. In het verlengde hiervan heeft Croonwolter&dros in april 2020 alle aandelen in Cruxin B.V, gevestigd te Capelle aan den IJssel, verkregen. Cruxin is een Nederlandse system integrator, gespecialiseerd in het ontwerp en de engineering van geïntegreerde technische oplossingen, waarbij beveiligings- en veiligheidssystemen en proceskritieke communicatiesystemen worden samengevoegd tot integrale oplossingen. Daarnaast verzorgt Cruxin de ingebruikstelling, de service en het onderhoud van deze oplossingen.

Innovatie en duurzaamheid

Croonwolter&dros installeert steeds vaker modulair met slimme installatie-onderdelen waarin alle functies en oplossingen al vooraf zijn ontworpen, gebouwd én getest. In 2020 bood dit kansen in verschillende markten.

TenneT selecteerde in december van 2020 de samenwerking Croonwolter&dros en Mobilis (SC&M) om in de komende 5 tot 11 jaar zo’n 150 hoogspanningsstations te vervangen en nog eens 210 hoogspanningsstations nieuw te bouwen. Deze inspanning is haalbaar door het modulair ontwerp en de inzet van veel prefabcomponenten waarmee de ombouwperiode van een hoogspanningsstation fors wordt teruggebracht. Daarmee worden ook de veiligheidsomstandigheden voor het uitvoeren van de werkzaamheden belangrijk verbeterd.

Voor het project RijnlandRoute zijn alle tunneltechnische installaties in een testlocatie in Eindhoven modulair gebouwd. Bij dit project is zelfs al verbinding met de verkeerscentrale terwijl de tunnel zelf nog geboord moest worden. 

In 2020 lanceerden we de Modulaire Configurator waarmee we in no-time een kosteninschatting en een principe-ontwerp kunnen genereren. In het najaar van 2020 zijn de eerste aanvragen doorgerekend met een volledig werkende versie. Het resultaat: 80% van de energie-opwekkers rekenen we binnen 6 minuten uit. Onze Modulaire Configurator was finalist van de TBI Innovatieprijs 2020. 

2021

Ondanks de onzekerheid over het verloop van de crisis, verwachten we dat de impact van het virus op Croonwolter&dros ook in 2021 beperkt blijft. Dat komt onder meer door onze gezondheidsmaatregelen waarmee we een veilige werkplek creëren voor medewerkers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers. We beschikken ook over een goed gevulde orderportefeuille. Deze lag eind 2020 met € 782 miljoen op het niveau van eind 2019. In 2021 gaan we door met het realiseren van innovatieve en duurzame oplossingen voor de klant. Onderdeel van deze orderportefeuille zijn onze werkzaamheden voor de renovatie van de Tweede Kamer in Den Haag en de renovatie van het Paleis van Justitie in Den Bosch. Daarnaast is Croonwolter&dros per 1 september van dit jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van 5 verkeerstunnels in Zuid-Holland. Samen met Rijkswaterstaat wordt de beschikbaarheid optimaal gehouden en installaties vernieuwd. Bovendien werkt Croonwolter&dros in bouwteam aan de nieuwbouw van een zoetwaterfabriek en ozoninstallatie op de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg. Beide projecten dragen bij aan een betere waterkwaliteit en de route naar een meer circulaire waterketen.

Klik hier voor het jaarverslag

Jaarverslagen