Croonwolter&dros deelt kennis en ervaring tijdens conferentie Van duurzaam plan naar succesvol project

25 april, 2017

Programma

Meindert Jongenengel, Regiodirecteur Industrie Zuid-West neemt namens Croonwolter&dros deel aan de conferentie over industriële symbiose projecten. Jongenengel gaat in op de technische uitdagingen die van toepassing zijn bij een restwarmteproject. Hij heeft ruim 32 jaar ervaring in de techniek. Met deze ervaring realiseert hij met zijn medewerkers in de regio Zuid-West uiteenlopende industriële projecten. 

Croonwolter&dros stond als ingenieurbureau vanaf de start in 2009 aan de wieg van het WarmCO2 project waarbij restwarmte en rest CO2 van kunstmestfabriek Yara Sluiskil wordt hergebruikt door kassen in het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen. 

De conferentie wordt georganiseert door WarmCO2 in samenwerking met de TU-Delft waarbij betrokken partijen rond het warmCO2 project ingaan op de uitdagingen van het realiseren van zo'n industriële symbiose project. Meer dan tien jaar kennis van 5 bedrijven en 2 universiteiten: Sociale innovatie, nieuwe theoretische modellen en technische oplossingen voor duurzame projecten, allen krachtig samengebundeld in 1 dag.     

Afvalstoffen worden grondstoffen

Waarom grondstoffen als warmte en CO2 verspillen als het ook anders kan? Met behulp van hoogwaardige technieken kunnen deze restproducten omgezet worden in waardevolle grondstoffen en worden hergebruikt.

Het uitwisselen van afval- en grondstoffen in de (maak)industrie - zoals tussen Yara Sluiskil en het tuinbouwgebied Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen bij Terneuzen - is een manier om een flinke hoeveelheid dagelijkse afvalstoffen te verminderen. Als WarmCO2 de maximale energie van Yara aan de tuinders levert, dan komt dat overeen met 55 miljoen kubieke meter aardgas; een besparing zo groot als het gebruik van 35 000 huishoudens per jaar. Voor CO2 betekent het een beperking in de uitstoot gelijk aan die van 7500 huishoudens.

Voor dit resultaat heb je een innovatieve samenwerking, vertrouwen en hoge gunfactor nodig tussen bedrijven om afvalstof als kwalitatieve grondstof bij een ander bedrijf te leveren.