COVID-19: Statement Croonwolter&dros

8 maart, 2020

De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) voelen we allemaal. Wereldwijd treffen overheden en organisaties maatregelen om het virus te bestrijden en de verdere verspreiding ervan tot stilstand te laten komen. Croonwolter&dros volgt nauwlettend de situatie in samenwerking met de brancheorganisaties en moedermaatschappij TBI. Het laat onverlet dat we hierbij de richtlijnen van het RIVM volgen. Op basis van de verkregen informatie nemen wij continu waar nodig passende maatregelen. We kunnen en zullen aan onze verplichtingen blijven voldoen zoals u dat van ons gewend bent. Echter, de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en opdrachtgevers staat ook in deze tijd voorop. Dit is altijd ons vertrekpunt.

Update 1 juli 2020

Het coronavirus heeft wereldwijd een enorme impact. In Nederland is het aantal besmettingen verder teruggedrongen. Om dit te behouden blijft overal waar we werken de 1,5 meter regel in tact.

Voor de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus verwijzen wij naar de website van RIVM in Nederland.
Veelgestelde vragen vanuit de brancheorganisatie Techniek Nederland kunt u hier terugvinden.

Heeft u vragen of opmerkingen, mail deze naar: corona@croonwolterendros.nl