Bouw RDM Training Plant vordert gestaag

24 april, 2017

RDM Trainingplant

Het storten van de werkvloer

In een paar maanden tijd verrijst op het RDM-terrein op Heijplaat, Rotterdam de oefenfabriek die aannemerscombinatie PRO realiseert in opdracht van Deltalinqs. Nadat de bouw eenmaal het groene licht had gekregen, is PRO eind maart voortvarend van start gegaan. De grond was in de weken daarvoor al voorbereid en ook de heipalen stonden er al in. Eind maart kon het werk voor de fundaties beginnen. De kabel- en leidingsleuven werden gegraven, de koppen van de heipalen gesneld en de grond ge√ęgaliseerd. Vervolgens is de werkvloer gestort. Ook vonden voorbereidingen plaats voor de stroomvoorziening op het terrein. Tegelijkertijd vonden op het opslagterrein een stukje verderop straal- en schilderwerkzaamheden plaats aan de drie kolommen. De komende weken brengt PRO u regelmatig op de hoogte van de bouwvorderingen.

PRO is een unieke samenwerking tussen Bilfinger Industrial Services, Croonwolter&dros, Engie, Mammoet, Mourik Services, SPIE en Stork. Aan die samenwerking ligt een gezamenlijke ambitie ten grondslag: het veiligheidsniveau in de industrie door educatie verder te verhogen.