Alle software van de Maastunnel succesvol getest

29 maart, 2018

Eind februari was er taart in een van de bouwketen aan de zuidzijde van de Maastunnel. De aanleiding: de succesvol verlopen integrale FabrieksAfname Test. In deze test werd de werking van de software van alle nieuwe verkeers- en tunneltechnische installaties in een gesimuleerde tunnelomgeving getest. Het was een mijlpaal voor het enthousiaste team dat hier vele maanden naar toe werkte.

In de testruimte staan twee rijen tafel en stoelen. Op de eerste rij staan grote monitoren, toetsenborden en muizen. De medewerkers op de eerste rij voeren gesimuleerde situaties in, terwijl men vanaf de tweede rij kritisch meekijkt of hier automatisch de gewenste reactie op volgt. Zo wordt een lijst nagelopen waarin alle voorkomende scenario’s worden getest. Benjamin Mooijaart, projectleider bij Croonwolter&dros legt uit wat dit bijvoorbeeld kan inhouden. ‘Een situatie, die wordt gesimuleerd, is bijvoorbeeld een auto die in de tunnel stopt. Het stilstanddetectiesysteem moet dit dan automatisch constateren. Een volgende situatie kan zijn dat de automobilist uitstapt, een hulppost opent en een brandslang pakt. De besturingssoftware zal dan automatisch de tunnelbuis afsluiten en de veiligheidssystemen in gereedheid brengen voor een eventuele ontruiming. Dan schakelt de tunnelverlichting van geel naar fel wit licht en wordt de contourverlichting bij de bordestrappen, het vluchtbordes en de vluchtdeuren ingeschakeld. Verder klappen de bordestrappen uit en wordt er ventilatie ingeschakeld. Al deze functionaliteiten worden tijdens de iFAT-test gecontroleerd.’

Benjamin Mooijaart, projectmanager

Alles is nieuw

Zo komen softwarematig heel veel systemen bij elkaar, want ook al is de tunnel zelf 76 jaar oud, de TTI (tunneltechnische installatie) zijn straks gloednieuw. Zo wordt het systeem van dwarsventilatie vervangen door langsventilatie. Daarmee worden de ventilatoren in de ventilatiegebouwen met hun groene, bolle daken vervangen voor ventilatoren aan de ingangen van de tunnel. Dit systeem maakt de weg die de lucht moet afleggen korter en de mogelijke druk veel hoger. Ook alle vluchtaanduidingen die Benjamin in zijn voorbeeld schetste, zijn nieuw. Tegelijkertijd moet het uiterlijk zoveel mogelijk bij het oude blijken. En dat vraagt veel.

Heel veel maatwerk

‘Dat het een Rijksmonument is, merk je in alles’, vertelt Mooijaart. ‘In Barcelona werden 600.000 tegels gebakken, die er exact uitzien als de originele. Verder bepalen de kleur en de maten van de tegels ook de kleur en de maten van alle apparatuur die we plaatsen. De hulppostkasten passen precies in een aantal tegels en voegen en dat geldt ook voor de camerasteunen. Zo’n steun bestaat uit een plaat metaal in de kleur van de tegels die precies zo breed is als twee tegels en een voeg. De hoogte is gelijk aan die van één tegel. De plaat wordt gemonteerd in de exacte ruimte die tussen de tegels is vrijgelaten. Zelfs de verzonken bouten krijgen de kleur van de tegel. De HF/C2000 kabel, de antenne voor de hulpdiensten, krijgt dezelfde crèmekleurige tint als het plafond. Hierdoor verdwijnt de nieuwe technologie zoveel mogelijk in het geheel, maar dit betekent wel dat haast geen enkel onderdeel hier standaard is, heel veel is maatwerk.’

In de laatste week van juli gaat de westbuis open. Augustus 2019 volgt de oostbuis. Vervolgens wordt er nog negen maanden gewerkt aan het renoveren van de fiets en voetgangerstunnel. Daarna is de Maastunnel weer als nieuw. En als oud.