10% minder CO2 in 2020

25 februari, 2019

Croonwolter&dros heeft hoge ambities als het gaat om energiebesparing en minder CO2, ook in haar eigen bedrijfsvoering. Onderdeel daarvan is het bewerkstelligen van een CO2 reductie van 10% in 2020 en het behalen van niveau 5 op de CO2 prestatieladder. Dat laatste is al gelukt. Het niveau 5 certificaat is onlangs door KIWA aan Croonwolter&dros uitgereikt.

Croonwolter&dros heeft als doel een uitstoot van 8,6 % minder CO2 te behalen in 2020 ten opzichte van 2017. Echter met het inkopen van groen gas, samen met moedermaatschappij TBI en de TBI-ondernemingen, is zelfs een reductie van 10 % haalbaar in 2020. Het collectief inkopen van groen gas is in voorbereiding.

CO2-speerpunten

Om onze doelen te behalen, heeft Croonwolter&dros een reeks aan speerpunten benoemd en maatregelen genomen. Zo gaan we onder andere het elektrisch rijden in onze leasevloot en bedrijfswagens bevorderen, al onze kantoorlocaties op gemiddeld energielabel A brengen en er loopt een pilot waarin we aan een groep medewerkers een Ov-jaarkaart aanbieden in combinatie met een leaseauto.

Meer informatie over ons beleid, doelstellingen, het complete pakket aan maatregelen en ons certificaat, vind je op onze CO2 informatie pagina.

Nieuwe initiatieven

Op deze pagina vind je ook initiatieven die in 2019-2020 ook tot meer CO2 reductie zullen leiden. Zolas legolisering door het toepassen van Modulair Bouwen in minstens 5 landelijke utiliteitsprojecten per jaar, de toepassing van Solar Optic Fibre in al onze tunnelprojecten (waar mogelijk en indien de opdrachtgever akkoord is) en het branche breed toepassen van een Digital Twin.

 

Modulair Bouwen

Solar Optic Fibre in tunnels