Nieuws

15 januari, 2021

Combinatie Mobilis Croonwolter&dros (CMC) innovatiepartner van hoogheemraadschap Delfland

De komende jaren werkt Delfland aan haar digitale transitie, om de sprong naar de toekomst te maken en met de inzet van nieuwe technieken te blijven zorgen voor droge voeten en schoon en gezond water. Zij doen dat onder meer door in te zetten op samenwerking met een aantal innovatiepartners.

23 december, 2020

TenneT selecteert Samenwerking Croonwolter&dros en Mobilis (SC&M) om de komende 5 tot 11 jaar mee te bouwen aan de energievoorziening van Nederland

De beide TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Mobilis waren de afgelopen vijf jaar als SC&M actief voor netbeheerder TenneT. Na het winnen van een uitstekende positie in het nieuwe TenneT EU303 programma zal het werk in de combinatie SC&M niet alleen worden voortgezet, maar ook uitgebreid. En dit voor de duur van 5 tot 11 jaar.

22 december, 2020

Column: Waarom telkens opnieuw het wiel uitvinden?

Onze onderhoudssector in Nederland heeft een unieke positie en staat hoog aangeschreven, want onze assets staan rotsvast. Maar de vraag is of we deze positie kunnen behouden als we allemaal op eigen titel de regio of industrie bedienen. Celeste Martens, Manager Maintenance, denkt aan een portfolio van alle industrieën, diensten, assets en vooruitstrevende technologie op één plek. In haar column in de nieuwste uitgave van OTAR vertelt zij over de inspiratie die ze kreeg tijdens iMaintain Techport 2020. 

21 december, 2020

Cobouw Infratech publieksprijs

Tot 7 januari kun je stemmen op de inzendingen voor de Cobouw Infratech publieksprijs. Croonwolter&dros dingt in de categorie proces innovatie met twee innovaties mee. Stem jij op een van onze innovaties?

17 december, 2020

Uitbreiding Sluis Eefde biedt optimale toegang tot Twente

Slimme keuzes maken Sluis Eefde veilig en toekomstbestendig. Croonwolter&dros en Mobilis hebben als combinatie Lock to Twente in de tender een goede sier gemaakt met innovatieve en duurzame keuzes”, aldus Robbert Visser, Projectmanager namens opdrachtgever Rijkswaterstaat. “We kunnen trots zijn op de samenwerking in dit mooie project, die ervoor zorgt dat er werk-met-werk wordt gemaakt. Hierdoor zetten we met elkaar een sluiscomplex neer dat toekomstbestendig is en bijdraagt aan een stuk economische bloei van Twente.”

1 december, 2020

A16 Rotterdam proef voor stikstofreductie in de bouwsector

Kabinet ondersteunt met pilotregeling voor emissievrije bouwplaats.De A16 Rotterdam is het eerste project dat gebruikt maakt van de pilotregeling voor stikstofreductie in de bouwsector en gaat aan de slag met elektrisch materieel. Minister van Nieuwenhuizen juicht het initiatief van de marktpartijen toe. De A16 Rotterdam heeft ook in de gebruiksfase hoge duurzaamheidsambities. Het wordt ’s werelds eerste energieneutrale snelweg met een tunnel. Er wordt dus op meerdere fronten gewerkt aan een duurzame ontwikkeling van infrastructuur.”

16 november, 2020

Het dak zit er weer op bij Sluis Eefde

In het weekend van 14 en 15 november gebeurde er iets bijzonders bij Zuidersluis in Eefde. Na vijf maanden afwezigheid werden de verbindingsbruggen tussen de heftorens en de sluisdeur aan de kant van de IJssel weer teruggeplaatst.

5 november, 2020

Bouwteam start met Zoetwaterfabriek en Collectieve Zuivering

Op 5 november hebben Delfland, Ingenieursbureau Sweco, Mobilis, Croonwolter&dros, ABB, Xylem en RWB de overeenkomst getekend die de start betekent voor het bouwteam dat gaat werken aan een zoetwaterfabriek voor het project S.C.H.O.O.N. en de ozoninstallatie voor een Collectieve Zuivering op Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg. Beide projecten dragen bij aan een betere waterkwaliteit en de route naar een meer circulaire waterketen.

24 oktober, 2020

Een leveranciersonafhankelijk beveiligingssysteem voor de hoogspanningsstations van Tennet

De Europese netbeheerder TenneT staat voor de uitdaging om in de komende 10 jaar meer dan 100 hoogspanningsstations van zeer uiteenlopende typen te vervangen. Croonwolter&dros werkt hier als system integrator aan mee door twee modulaire, intelligente hoogspanningsstations te ontwerpen en als pilot te bouwen. Vanuit top-down engineering werd een gestandaardiseerd beveiligingssysteem ontwikkeld, een PAC (Protection Automation & Control) systeem, waarmee elk hoogspanningsstation leveranciersonafhankelijk kan worden opgebouwd.

20 oktober, 2020

Z-info geeft Nederland haarscherp inzicht in verspreiding COVID-19

Het landelijke Corona dashboard krijgt ondersteuning van een applicatie dat gegevens uit het inkomende afvalwater in rioolwaterzuiveringen meet. In samenwerking met het RIVM en de Waterschappen realiseerde Croonwolter&dros een 2-richting koppeling tussen het RIVM en Z-info. Deze gecombineerde gegevens worden geven het RIVM meer inzicht over de verspreiding van het virus.