Nieuws

26 september, 2022

Ruim 3.000 bezoekers bij de sneak preview van de corbulotunnel

Zaterdag 24 september hebben ruim 3.000 bezoekers de bouwplaats van de Corbulotunnel bezocht. Bezoekers van alle leeftijden grepen deze unieke kans aan om een wandeling te maken door de tunnel in aanbouw.

22 september, 2022

Exclusieve tour tijdens bouwfase door VU Onderzoeksgebouw

Woensdagmiddag (21 september 2022) hebben deelnemers van het REBF Festival een exclusieve tour in het VU Onderzoeksgebouw gekregen tijdens de bouwfase. Het festival brengt bouw- en vastgoedprofessionals samen op een inspirerende locatie, Zuidas Amsterdam. Een gebied dat volop in ontwikkeling is en waar wonen, werken, recreëren en studeren samenkomen.

25 augustus, 2022

De Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten (CSIR) en CS2

Het expertise cluster Cyber Security for Control Systems (CS2) van Croonwolter&dros, heeft de afgelopen jaren veel cybersecurity implementaties en aanverwante dienstverlening uitgevoerd in het Infra domein. Onze dienstverlening betreft de implementatie van de CSIR, de Cyber Security Richtlijn van Rijkswaterstaat, die haar weg ondertussen ook gevonden heeft naar andere overheidsdomeinen zoals de Waterschappen.

8 augustus, 2022

Croonwolter&dros brengt bestaande kunstwerken digitaal in beeld

Bij vervanging- en renovatiewerkzaamheden is het van belang dat je precies weet wat er aanwezig is. Veel tunnels, bruggen en sluizen stammen uit de tweede helft van de vorige eeuw en

14 juli, 2022

Strategische samenwerking tussen Croonwolter&dros en Blockbax

Croonwolter&dros is een strategische samenwerking aangegaan met het Rotterdamse Blockbax, een leverancier van een Low Code IoT Platform. De komende jaren creëert Blockbax voor de verschillende bedrijfsonderdelen van Croonwolter&dros, zgn. ‘Digital Twins’ van de gebouwen en objecten die door Croonwolter&dros geïnstalleerd of beheerd worden.

13 juli, 2022

Slim gebouwbeheersysteem met real-time inzicht

Matrix Innovation Center in Amsterdam gaat gebruikmaken van de slimme gebouwmonitoring van Truestate. Truestate is een integraal dataplatform om gebouwprestaties real-time te monitoren en te optimaliseren.

28 juni, 2022

Totaalafsluiting Westerscheldetunnel

Ieder jaar is er een totaalafsluiting van de Westerscheldetunnel. Hierbij zijn beide tunnelbuizen en de tunnelwegen vrij van verkeer en vindt er groot onderhoud plaats.

22 juni, 2022

Rijnland zet in op verduurzamen van afvalwaterproces

De komende jaren gaat Rijnland aan de slag met drie zuiveringen in Noord-Holland. De werkzaamheden staan in het teken van renovatie, vervanging en uitbreiding. Rijnland kijkt naar de toekomst en wil met deze werkzaamheden een belangrijke stap zetten in het verbeteren van de zuiveringsresultaten en de inzet van duurzame energie.

14 juni, 2022

Croonwolter&dros en Hezelaer starten Energico: bedrijf voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Croonwolter&dros en Hezelaer starten Energico: bedrijf voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Recent tekenden Croonwolter&dros en Hezelaer voor de oprichting van een gezamenlijke vennootschap (vof) die zich toelegt op energieneutrale gebiedsontwikkeling. Hezelaer is een energieproducent en -leverancier die duurzame energie dichtbij en met grote betrokkenheid van de afnemers opwekt. Croonwolter&dros is de system integrator die zowel de installaties levert als de energiemanagementsystemen die waken over de meest rendabele energiebalans tussen aanbod en afname. In de nieuwe vof Energico brengen zij beide expertisen samen om duurzame energieopwekking zo rendabel mogelijk te maken voor lokale afnemers.

30 mei, 2022

Minder vermoeid en vitaler aan het werk

Kan een Exoskelet zorgen voor ondersteuning bij repetitieve werkzaamheden waardoor minder vermoeidheid optreedt en je vitaler en tot latere leeftijd kunt doorwerken?