Thuis in de watersector

RWZI's klaar voor de toekomst

De watersector is aan kort op elkaar volgende veranderingen onderhevig en is dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde installatieconcepten voor rioolwaterzuivering en duurzame slibverwerking. De huidige zuiveringsstations zijn vaak verouderd en voldoen niet meer aan de eisen-van-nu en de nabije toekomst. Voorbeelden van die eisen zijn het kunnen opvangen van hoge piekbelastingen door klimaatverandering, het kunnen verwijderen van meer en meer ongewenste micro-organismen vanuit de landbouw en door drugs- en medicijngebruik, het voldoen aan nieuwe, scherpere KRW-wetgeving én de flinke opgave vanuit de energietransitie. 

TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros (Combinatie Mobilis – Croonwolter&dros) spelen op een unieke manier op die ontwikkelingen in. Wij hebben onze specialistische kennis en ervaring gebundeld in een innovatief en integraal bouw-, renovatie- en onderhoudsconcept voor rioolwaterzuiveringen en drinkwaterinstallaties. Daarbij werken we met twee specialistise partners Tauw en RWB. Tegelijk is de manier van samenwerken met de opdrachtgever ook echt samen werken.

Een van de nieuwe ontwikkelingen binnen de watersector is modulair bouwen. Met (indien gewenst) permanente verbetering door Smart Asset Managment en doorontwikkeling binnen een ‘Goed-Beter-Best-filosofie’. Kernwoorden hierbij zijn: bovengronds, compact, verplaatsbaar en gestandaardiseerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de RWZI in Weert. Daar werkten Mobilis en Croonwolter&dros tezamen met partners en de klant als één hecht Bouwteam met één taal en één werkwijze aan het project. 

 

Specialistische kennis en ervaring

Croonwolter&dros en Mobilis hebben een lange staat van dienst in de watermarkt met alles in huis om van uw project een succes te maken. Of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw van een gemaal of een complexe en complete rioolwaterzuivering: wij hebben de kennis en ervaring ruimschoots in huis.

Het zuiveringsproces gaat altijd door

Wij werken in een doorgaans dynamische omgeving aan kleine en grote projecten. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat het zuiveringsproces altijd door moet gaan.

Rioolwaterzuivering
Z-info verwerkt alle ongestructureerde data van o.a. debieten, monsteropnames, energieverbruik en slibtransporten.

Innovatieve oplossingen binnen elke specifieke behoefte

We bedenken innovatieve oplossingen die aansluiten bij elke specifieke behoefte tot en met situatie waarin vanuit één controlekamer alle processen, van meerdere locaties, centraal worden bediend en gestuurd. Duurzaam en veilig.

Presentabele info op maat met Z-Info

Z-info verwerkt alle ongestructureerde data van o.a. debieten, monsteropnames, energieverbruik en slibtransporten. Vrijwel alle waterschappen zijn aangesloten op Z-Info.

SMART ASSET MANAGEMENT: NOODZAKELIJKE VERVOLGSTAP IN MODULAIR BOUWEN

Smart asset management begint voor ons bij het ontwerp van de waterzuiveringsinstallatie. Door in standaard en logische bouwblokken te ontwerpen en goed door te denken over de kritische assets en benodigde asset data, wordt een eerste stap gezet in een plan-do-check-act cyclus om de installatie continu gedurende de levenscyclus te beheren en verbeteren.  De ontwerpdocumentatie wordt gedurende het ontwerpproces op een slimme manier digitaal opgebouwd en gestructureerd, zodat deze na ingebruikname makkelijk is te ontsluiten en updaten en gedurende de levensduur congruent blijft met  de fysieke installatie.

NAAR VOORSPELBAAR ONDERHOUD

Zodra de waterzuivering in bedrijf is genomen, wordt de sensordata opgeslagen in een datalake en wordt de data met behulp van kunstmatige intelligentie omgezet in relevante informatie over het functioneren en de conditie van de asset. Het functioneren en de conditie van de complete zuivering hebben we zo direct in beeld. Ons technisch beheersysteem geeft aan wanneer welke asset of module onderhoud nodig heeft. Preventief en correctief onderhoud wordt daarmee meer en meer voorspelbaar onderhoud. Resultaat: minder brandjes blussen. We voeren niet te laat  uit om te voorkomen dat iets kapot gaat en niet te vroeg  om kostenverspilling tegen te gaan. 

De plan-do-check-act cyclus is volledig gesloten zodra de asset data ook wordt gebruikt in de doorontwikkeling van volgende installaties en modulen. In deze leercyclus worden waterzuiveringsinstallaties op termijn volledig voorspelbaar en worden uw assets optimaal ingezet. Met maximale bijdrage, tegen zo laag mogelijke kosten.

EEN RAAMCONTRACT SCHEPT RUIMTE VOOR OPTIMALISATIE

Een intensieve samenwerking in een geïntegreerd projectteam is gericht op de lange termijn. Een raamcontract is daarvoor de geëigende samenwerkingsvorm. Met daarin gezamenlijke afspraken over de samenwerking op het gebied van veiligheid, innovatie, standaardisatie, inzet van elkaars specialistische medewerkers, de aan te houden kostenstructuur en de wijze van beheersing van risico’s en kosten. Dit alles op een volledig transparante wijze. Zo loont het om serieus in elkaar te investeren. Door elkaar te vertrouwen en ruimte te geven, creëer je structureel ruimte voor optimalisaties: gezamenlijke oplossingen, verbetering van proces en product en mogelijke standaardisaties. Dat leidt tot meer kostenefficiency en extra snelheid op de projecten, wat een essentiële doorlooptijdverkorting oplevert.

  • Een aantal belangrijke voordelen:
  • Kennisopbouw meenemen naar de toekomst
  • Maatwerk in expertise en capaciteit
  • Focus op total cost of ownership
  • Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en elkaar aanvullen
  • Acties vanuit kansen en op basis van vertrouwen
  • Risicobeheersmaatregelen delen

MODELPROJECT: WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Onze BouwteamPlus-aanpak voeren wij in de meest brede zin uit voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Zowel voor onze opdrachtgever als onszelf is het qua integraliteit een modelproject. Wij bouwen met twee collega-bouwbedrijven de komende jaren voor WBL een aantal RWZI’s en daaraan gerelateerde projecten in de hele provincie. We zijn daarbij al vroegtijdig in het bouwteam betrokken. Als opdrachtnemer trekken wij het bouwteam dat doorloopt tot en met de realisatiefase.

De kracht van integraal samenwerken

Onze oplossingen

Projecten

Robert van de Sande

Sales manager Watermarkt

We hebben alles in huis om van uw project een succes te maken. We zijn benieuwd naar úw specifieke wensen en helpen u graag verder.

Stuur e-mail