Watermarkt van de toekomst

Nieuw baanbrekend waterconcept: RWZI’s in recordtijd operationeel

De watersector is aan kort op elkaar volgende veranderingen onderhevig en is dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde installatieconcepten voor rioolwaterzuivering en duurzame slibverwerking. De huidige zuiveringsstations zijn vaak verouderd en voldoen niet meer aan de eisen-van-nu en de nabije toekomst. Voorbeelden van die eisen zijn het kunnen opvangen van hoge piekbelastingen door klimaatverandering, het kunnen verwijderen van meer en meer ongewenste micro-organismen vanuit de landbouw en door drugs- en medicijngebruik, het voldoen aan nieuwe, scherpere KRW-wetgeving én de flinke opgave vanuit de energietransitie.

TBI-ondernemingen Croonwolter&dros en Mobilis ontwikkelden samen met de watersector plus twee specialistische vaste partners, een nieuw, succesvol modulair totaalconcept dat waterschappen in recordtijd gereed maakt voor de toekomst. Met (indien gewenst) permanente verbetering door  Smart Asset Managment en doorontwikkeling binnen een ‘Goed-Beter-Best-filosofie’. 

Unieke samenwerking met opdrachtgevers

Uniek hierbij is de samenwerking met onze opdrachtgevers. We noemen het de Bouwteam+ aanpak. Een ‘Geen-Gedoe-aanpak’ waarbij het gezamenlijk belang en optimaal rendement voorop staan. We vertellen u er graag over meer.

Thuis in de watersector

Systeemintegrator (link) Croonwolter&dros en civiele bouwer Mobilis hebben een lange staat van dienst in de watermarkt met alles in huis om van uw project een succes te maken. Of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw van een gemaal of een complexe en complete rioolwaterzuivering: wij hebben de kennis en ervaring ruimschoots in huis.

Het zuiveringsproces gaat altijd door

Wij werken in een doorgaans dynamische omgeving aan kleine en grote projecten. Daarbij zijn wij ons ervan bewust dat het zuiveringsproces altijd door moet gaan.

Innovatieve oplossingen binnen elke specifieke behoefte

We bedenken innovatieve oplossingen die aansluiten bij elke specifieke behoefte tot en met situatie waarin vanuit één controlekamer alle processen, van meerdere locaties, centraal worden bediend en gestuurd. Duurzaam en veilig.

Presentabele info op maat met Z-Info

Z-info verwerkt alle ongestructureerde data van o.a. debieten, monsteropnames, energieverbruik en slibtransporten. Vrijwel alle waterschappen zijn aangesloten op Z-Info.

Onze oplossingen

Projecten

Robert van de Sande

Robert van de Sande

Sales manager Watermarkt

We hebben alles in huis om van uw project een succes te maken. We zijn benieuwd naar úw specifieke wensen en helpen u graag verder.

Stuur e-mail