Onderwijs

Veilige, slimme en duurzame schoolgebouwen

Advies en ondersteuning bij techniek, regeltechniek, ICT en bouwkunde

U wilt een veilige en optimale leeromgeving voor uw studenten en uw collega’s. U streeft ernaar uw schoolgebouwen en installaties te verduurzamen. En u wilt er zo min mogelijk naar om hoeven te kijken. Croonwolter&dros adviseert ROC’s, hogescholen en universiteiten bij deze uitdagingen en implementeert, beheert en onderhoudt installaties en gebouwen.

Croonwolter&dros is al tientallen jaren actief voor meerdere ROC’s, hogescholen en universiteiten. Daardoor herkennen we risico’s en wat er beter kan. Wij weten wat er speelt en wat voor u belangrijk is.

HOE DE ENERGIETRANSITIE KANSEN CREËERT VOOR ONDERWIJS

Benieuwd wat Croonwolter&dros voor uw gebouw kan betekenen?

Onze onderwijsspecialisten staan garant voor een:

  • veilige school met de juiste inbraak-, camera- en brandbeveiliging en toegangscontrole
  • optimaal gebruik dankzij smart building technologie
  • flexibele aanpak rekening houdend met uw specifieke omstandigheden
  • duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
  • zorgeloze beheers- en onderhoudsfase

Deltion College Zwolle

Gebouwgebruik- en beheer optimaliseren

Een optimale leeromgeving begint bij een veilige leeromgeving. Inbraak-, camera- en brandbeveiliging en toegangscontrole moeten op orde zijn, net als veilig dataverkeer en dataopslag. Data vanuit de regelinstallaties en van slimme sensoren maken het mogelijk om gebouwen en processen optimaal te beheren. De data uit de verschillende systemen en sensoren zetten wij om naar bruikbare info, bijvoorbeeld voor schoonmaak en catering. Data over leerlingenaantallen, bezettingsgraden en interne verkeersstromen leveren input voor het opstellen van lesroosters en dragen bij aan een optimale bezetting van het gebouw en het beheer.

 

U profiteert altijd van drie voordelen:

  • Proactief geven wij invulling aan uw ambities op het gebied van verduurzaming, digitalisering en beveiliging 
  • Wij begrijpen de uitdagingen van de omgeving waar gewerkt moet worden door ruime ervaring
  • Door het gehele traject te beheren minimaliseren wij uw risico’s

Samen uw duurzaamheidsambities realiseren

Wilt u uw meerjarenonderhoudsplan (MJOP) verduurzamen? Met onze technische en bouwkundige scan krijgt u inzicht in de duurzaamheid van uw gebouw. Samen met uw duurzaamheidsambities leidt dit tot een passend advies. Wilt u nieuwbouwen volgens de eisen van BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen)? Ook dan helpen wij u vanaf het Programma van Eisen tot en met de oplevering en ingebruikname. En vanzelfsprekend daarna in de beheer- en onderhoudsfase.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor financiële steun? Onze subsidiedeskundigen helpen u graag. U kunt bij ons ook terecht voor maatwerk en financiële oplossingen voor onder meer zonnepanelen, laadpalen en complete Warmte Koude Oplossingen (WKO).

Eric Oosterkamp

Manager Commercie

Meer weten van onze aanpak? Neem contact op met Eric

Stuur e-mail

Onze oplossingen