Onderwijs

EEN AANGENAAM EN GEZOND LEERKLIMAAT

Hoe ziet het schoolgebouw van de toekomst eruit? Moeten we alle verouderde schoolgebouwen vervangen, of is verbouwen ook een optie?  De verschillende soorten gebruikers, gebruikerswensen en verschillende type ruimtes maken het beheer uitdagend en vragen flexiblilteit. Een toekomstbestendige school is dynamisch, heeft een divers ruimteaanbod, is energiezuinig, is flexibel en multifunctioneel inzetbaar. Maar hoe bewaakt u het comfort en de veiligheid van alle gebruikers? Voor dergelijke vraagstukken biedt Croonwolter&dros u een integrale aanpak en een brede kijk.

Deltion College Zwolle

DIVERSITEIT AAN RUIMTEN

De laatste jaren is, mede door het frissescholenconcept, de behoefte aan scholen met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu sterk toegenomen. De verantwoordelijkheid voor schoolgebouwen ligt steeds meer bij schoolbesturen dan bij gemeenten. De uitdagingen van u liggen echter in eerste instantie bij het primaire proces. Kennis van gebouwenbeheer en vastgoed is niet altijd aanwezig, dat is immers niet het aandachtsgebied. Wij ontwerpen, bouwen en exploiteren voor elke situatie. Zo krijgt uw onderwijsgebouw de aandacht die het nodig heeft, zonder dat u er omkijken naar heeft. Voor nieuwbouw en bestaande bouw. 

 

U profiteert altijd van drie voordelen:

  • Proactief geven wij invulling aan uw ambities op het gebied van verduurzaming, digitalisering en beveiliging 
  • Wij begrijpen de uitdagingen van de omgeving waar gewerkt moet worden door ruime ervaring
  • Door het gehele traject te beheren minimaliseren wij uw risico’s

Onze oplossingen

Eric Oosterkamp

Manager Commercie

Meer weten van onze aanpak? Neem contact op met Eric

Stuur e-mail