Industrie

Machineveiligheid

Voorkomen is beter dan genezen

Een gezegde dat zeker geldt voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. Uit Europees onderzoek blijkt dat sectoren waar relatief veel machines worden toegepast, hoog scoren op het aantal fatale en niet-fatale ongevallen.
Geen wonder dat er extra aandacht voor machineveiligheid is.

Machineveiligheid

Croonwolter&dros heeft een webinar georganiseerd over machineveiligheid. Met het webinar willen wij u een introductie geven over het begrip machineveiligheid.
Waar komt het begrip machineveiligheid vandaan, waar is het op gebaseerd, wat zijn uw rechten en plichten en hoe ziet dit er in de praktijk uit?