Integraal samenwerken

Bij de uitvoering van civiele projecten vormt planning vaak een grote uitdaging. Om ervoor te zorgen dat de (her-)bouw, renovatie of het onderhoud van tunnels, bruggen en sluizen zowel veilig en op tijd als binnen het budget verlopen, zijn een hoge betrokkenheid van en goede communicatie tussen alle partijen van wezenlijk belang. Daarom gelooft Croonwolter&dros in integraal samenwerken.

Het succes van infrastructurele bouwwerkzaamheden is in grote mate afhankelijk van de wijze waarop het hele project is georganiseerd. Want naast design en bouw dienen tal van andere zaken geregeld te worden. Denk aan het opstellen van veiligheidsplannen, het regelen van vergunningen en het afstemmen met overheden en omwonenden. Om dat in goede banen te leiden, biedt integrale samenwerking uitkomst.

Sluiskiltunnel

Voor de bouw en realisatie van de Sluiskiltunnel heeft CroonWolter&Dros gekozen voor een integrale projectaanpak. Daartoe hebben we een BV opgericht waaronder de bouwcombinatie BAM-TBI werd ondergebracht. Vanaf de aanvang van het project waren alle partijen nauw betrokken en werd bijna dagelijks overleg gevoerd. Alles in het ontwerp werd continu getoetst, waardoor de realisatie vrijwel geheel foutloos verliep. Het resultaat: een prestigieus project, dat enkele weken eerder dan gepland werd opgeleverd én binnen het vastgestelde budget werd voltooid.


  • Sluiskiltunnel