Infra

Veilige tunnels: design to operate

Bij de bouw, renovatie of het onderhoud van een tunnel draait het niet alleen om het snel en goed toegankelijk maken van een route voor de eindgebruiker. In alle fases speelt veiligheid een cruciale rol. We richten de techniek zo in dat sprake is van optimaal veilig gebruik.

Als system integrator heeft Croonwolter&dros aan de meest prestigieuze tunnelprojecten meegewerkt. Zo hebben we meegebouwd aan de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel. Dankzij 140 jaar jaar ervaring in infra treden we ook vaak op als consultant. We schrijven mee aan de Tunnelwet en waren betrokken bij de formulering van ISO 15288. Ook bij tunnelprojecten hebben we een adviserende rol. We zijn bekend met de diverse contractvormen – van PPS tot DBFMO – en onderzoeken desgewenst hoe we de risico’s eerlijk kunnen verdelen.

DE ENERGIENEUTRALE TUNNEL

De tunnel van de toekomst

Klik hier voor meer info!

VEILIG BOUWEN

Veiligheid staat bij ons voorop. En als we het over veilige tunnels hebben, komt daar veel bij kijken, vooral qua techniek. Denk aan brandmeldinstallaties, ventilatoren die rook uit de tunnel blazen, etcetera. Behalve dat we de techniek zo inrichten en ontwerpen voor optimaal veilig gebruik van de tunnel, zien we ook toe op communicatie tussen de verschillende spelers van een bouwcombinatie. Croonwolter&dros heeft het veiligheidsdenken verankerd in de werkwijze. We zijn ‘Bewuste Bouwers’ die alles in het werk stellen om de veiligheid van omwonenden, bouwers en hulpdiensten te waarborgen.

OMGEVINGSCOMMUNICATIE

Via omgevingscommunicatie beperken we de overlast voor de omwonenden te beperken. We werken oplossingsgericht en proberen in eerste instantie iedere vorm van overlast te vermijden. Soms is hinder echter onvermijdelijk. In dat geval is het van belang uiterst helder en effectief te communiceren. Doorgaand verkeer moet via slimme routes worden omgeleid. Aanwonenden verdienen meer aandacht. We bieden een luisterend oor en bedenken oplossingen die alle betrokkenen tevreden stellen. En voor hulpdiensten zoeken we naar de meest efficiënte routering en zetten we beproefde communicatiemiddelen in om hen om te leiden.

Sluiskiltunnel