Infra

verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein

Projectinformatie

Project CS-A15
Locatie Rotterdam
Opdrachtgever A-Lanes
Looptijd 2010 - 2015

CS-A15 bestaat uit de bedrijven Croon Elektrotechniek en Strabag, en is een belangrijke partner van het consortium A-Lanes A15. A-Lanes A15, een samenwerking tussen Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton voert namens Rijkswaterstaat de werkzaamheden uit voor verbreding van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein.

De A15 is een belangrijke verbinding tussen het uitbreidende Rotterdamse haven- en industriegebied en het Europese achterland. Het project verbreding A15 Maasvlakte Vaanplein omvat de capaciteitsuitbreiding en het beheer van de rijksweg A15 tussen Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. Door de verbreding zal de doorstroming en de veiligheid op de A15 aanzienlijk verbeteren.

CS-A15 is gekozen als strategische partner voor de aanleg, aanpassingen en het beheer van de specialistische VerkeersTechnische en TunnelTechnische installaties (VTTI). Deze installaties zijn terug te vinden in bijvoorbeeld de nieuwe Botlekbrug en de bestaande Botlek- en Thomassentunnel. Tot de werkzaamheden behoort ook de installatie van een dynamisch verkeersmanagementsysteem over circa 37 kilometer, inclusief alle op- en afritten.

Het gehele project verbreding A15 bestaat uit de volgende werkzaamheden:

Aanpassen snelweg A15 tussen de Maasvlakte tot en met het Vaanplein (km 25-62):

  • N-weg wordt A-weg over circa 11 kilometer vanaf het Stenen Baakplein (Maasvlakte) tot de Thomassentunnel.
  • Uitbreiding bestaande rijstroken van tweemaal twee tot tweemaal drie over circa 11 kilometer, van de Thomassentunnel tot de Botlektunnel.
  • Twee parallelwegen worden toegevoegd aan de bestaande tweemaal drie en tweemaal twee rijstroken, over een lengte van 16 kilometer tussen de Botlektunnel en het Vaanplein.

Bouw en aanpassen viaducten en onderdoorgangen:

  • Ontwerp en bouw nieuwe Botlekbrug
  • Renovatie van de Botlektunnel en Thomassentunnel
  • Renovatie van circa 36 viaducten en onderdoorgangen
  • Bouw van circa 12 nieuwe viaducten en onderdoorgangen

Het project dient uiterlijk eind 2015 opgeleverd te worden, waarna de onderhoudstermijn van 20 jaar in gaat. De totale nominale projectwaarde is circa € 1,5 miljard. Daarmee is het de grootste opdracht die ooit in een keer door Rijkswaterstaat is aanbesteed.

Dynamisch verkeersmanagementsysteem A15

CS-A15 is verantwoordelijk voor het ontwerp en de installatie van het dynamisch verkeersmanagementsysteem over 37 kilometer van de A15 vanaf Barendrecht tot aan het Stenen Baakplein. Dit is een geautomatiseerd systeem dat real-time maatregelen neemt om een veilige en effectieve doorstroming van het verkeer te bevorderen. De verkeersstromen worden gereguleerd en gefaciliteerd op basis van actuele gegevens over de verkeersituatie. Deze worden verkregen van camera’s langs de weg, meetlussen in het asfalt en andere vormen van verkeersmonitoring. Verkeersdeelnemers worden geïnformeerd via onder meer matrixborden boven de weg en dynamische route-informatiepanelen (DRIP). Andere onderdelen van een verkeersmanagementsysteem kunnen zijn toeritdosering, plusstroken en wegmarkering. Het verkeersmanagementsysteem wordt aangestuurd door de Verkeersmanagementcentrale Zuid-West Nederland (VMC ZWN) in Rhoon.

Werkwijze

Het project verbreding A15 kenmerkt zich door een integrale, multidisciplinaire aanpak. Vanaf het begin hebben alle betrokken partijen nauw samengewerkt om een optimaal project te kunnen realiseren. Voor CSA15 betekent dat niet alleen aangeven wat nodig is om de technische werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, maar ook meedenken over hoe de techniek kan bijdragen aan de andere disciplines.