Infra

Sluiskiltunnel

Projectinformatie

Project Sluiskiltunnel
Locatie Terneuzen
Opdrachtgever BV Kanaalkruising Sluiskil
Looptijd 2011 - mei 2015

Croon Elektrotechniek is als onderdeel van CBT (Combinatie Bam-TBI) verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie voor de Verkeers- en Tunnel Technische Installaties (VTTI) van de Sluiskiltunnel in Zeeuws-Vlaanderen. Ook zal CBT de installaties twee jaar onderhouden met nog een optie voor acht jaar. Het gaat om in totaal 54 installaties op het gebied van onder meer signalering, bediening, beveiliging, verlichting, ventilatie, communicatie, energievoorziening en evacuatie.

De tunnel

De brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een knelpunt voor het wegverkeer. De brug staat gemiddeld 23 keer per dag open. De Sluiskiltunnel biedt de oplossing. Deze tunnel bestaat uit twee buizen met elk twee rijstroken. De lengte van de totale tunnel, dus inclusief toeritten, wordt 1.330 meter, het diepste deel ligt ruim 33 meter beneden NAP. De Sluiskiltunnel zal comfortabel zijn voor de weggebruiker. Bij het inrijden van de tunnel is het niet donker; de binnenzijde wordt afgewerkt met lichte panelen en goede verlichting. De tunnel krijgt boven de Toerit West een bedieningsgebouw. Aan de oostzijde is een technische ruimte voorzien.

Het betreft een geboorde tunnel. Vergeleken met een afgezonken, rechthoekige tunnel is er meer ruimte voor de technische installaties, boven en onder de rijbanen. Deze hoeven dus niet in een gang tussen de rijbanen te worden geplaatst. De ronde vorm zorgt wel voor een akoestische uitdaging voor de geluidsinstallaties, omdat geluid eerder reflecteert en spraakverstaanbaarheid een vereiste is. Daarom wordt een speciaal geluidsysteem geplaatst dat gebruik maakt van de reflectie van geluidsignalendoor middel van speciaal gevormde luidsprekers.

Planning

In oktober 2013 is Croon begonnen met de eerste VTTI-werkzaamheden in het kabelkanaal, precies volgens de planning die drie jaar geleden is opgesteld. Vanaf mei 2014 gaat het volledige team aan de slag.

Veiligheid

De Sluiskiltunnel-organisatie streeft er naar het veiligste civiele bouwproject van Nederland te zijn. Hiervoor wordt niet alleen geïnvesteerd in middelen maar ook in het gedrag van mensen. Er zijn heldere afspraken en duidelijke protocollen gemaakt voor iedereen die aan het project werkt en of bezoekt. Elke nieuwe stap in het werk betekent het schrijven van een nieuw veiligheidsplan. Pas als alle veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, kan met de eigenlijke klus worden gestart. Elke dag wordt het werk gecontroleerd, worden werknemers op hun gedrag aangesproken, zowel positief als negatief. Elke maand reikt de organisatie een prijs uit voor veilig werken. Dat heeft er aan bijgedragen dat er inmiddels op ruim 1 miljoen manuren slechts drie verzuimongevallen hebben plaatsgevonden, terwijl het landelijk gemiddelde tussen de 15 en 25 verzuimongevallen per miljoen arbeidsuren ligt.