Renovatie Noord- en Zuid-Hollandse tunnels

Projectinformatie

Project Renovatie Noord- en Zuid-Hollandse tunnels (VIT2 TTI)
Locatie Noord- en Zuid-Holland
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Looptijd 2016 -2019

Projectomschrijving

Croonwolter&dros is samen met combinatiepartner Siemens verantwoordelijk voor de renovatie van verschillende tunnels in Noord- en Zuid-Holland. De opdracht, genaamd VIT2 TTI, bestaat uit het vervangen van de verouderde technische installaties in de tunnels: Beneluxtunnel, Drechttunnel, Noordtunnel, 1e en 2e Heinenoordtunnel, de Sytwendetunnels (Vliet-, Park- en Spoortunnel) en de Schipholtunnel.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het ontwerpen en aanbrengen van nieuwe installaties en het verwijderen van de huidige installaties. In de tunnels zijn onder meer de volgende systemen vervangen: camerasystemen, radiorepeatersysteem, omroepsystemen, tunnelbuisverlichting, stilstanddetectiesysteem, noodtelefoon/intercom, verkeersregelsystemen, tunnelventilatie, laagspanningsverdeelinstallatie en renovatie van brandblusleidingen en pompen.

Hinderbeperking

De tunnels liggen op drukke trajecten. Vanuit de combinatie is veel aandacht besteed aan de hinderbeperking voor het wegverkeer. Zo zijn de werkzaamheden afgestemd op de doorstroming van de totale regio. Ook is door de partners integraal samengewerkt met als doel een gestroomlijnde renovatie van de tunnelinstallaties.