Infra

Coentunnel tracé

Projectinformatie

Project Coentunnel tracé
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Coentunnel Company B.V.
Looptijd jun 2008 - 2038

Croonwolter&dros is door de Coentunnel Company B.V. gecontracteerd voor het ontwerp van de verkeertechnische en tunnelinstallaties (VTTI) in het kader van de 'Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé', inclusief de bouw het beheer en onderhoud voor een periode van 30 jaar.

  • TWEEDE COENTUNNEL

  • CONTROL ROOM

  • TWEEDE COENTUNNEL

Elektrotechnisch specialist in tunnel

Als een van de best geëquipeerde elektrotechnisch specialisten van Nederland in het segment tunnelbouw, draagt Croonwolter&dros bij aan het ontwerp, de engineering en het uitvoeren van zowel de bouw als de instandhouding van de verkeers- en tunneltechnische installaties in de nieuweTweede Coentunnel, de te renoveren 1e Coentunnel evenals het hierop aanpassen van delen van de Amsterdamse rondweg. Over de orderwaarde voor Croonwolter&dros worden geen mededelingen gedaan.

Impressie Tweede Coentunnel

Coentunnel Company B.V.

Coentunnel Company B.V. bestaat uit Arcadis, BESIX, CFE, Dredging International, Dura Vermeer, TBI Bouw (vertegenwoordigd door Mobilis) en Vinci. Het Nederlands/Belgisch/Frans consortium heeft op 22 april 2008 het contract met Rijkswaterstaat ondertekend voor de 'Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé'. Het betreft hier een zogenaamd DBFM-contract (Design, Build, Finance en Maintain) met een looptijd van 30 jaar en een totale waarde van ca. € 500 miljoen. Coentunnel Company financiert de werkzaamheden voor eigen rekening en krijgt haar inkomsten uit de toekomstige beschikbaarheidsvergoeding gebaseerd op het werkelijke beschikbaar zijn van het wegsysteem voor de weggebruikers in de periode 2008 - 2038.

Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé

De werkzaamheden van de 'Capaciteitsuitbreiding Coentunnel Tracé' bestaan uit meerdere onderdelen. Coentunnel Company verzorgt het onderhoud van het bestaande Coentunneltracé. De Nederlandse Staat blijft via Rijkswaterstaat eigenaar en beheerder. Tegelijkertijd zal Coentunnel Company de aanleg van een Tweede Coentunnel met toeleidende wegen en voorzieningen voorbereiden en realiseren. Na ingebruikstelling (Officiële opening op 17 mei 2013) van die nieuwe tunnel, wordt de bestaande Coentunnel gerenoveerd, waarna het Coentunneltracé uit 2 tunnels met in totaal 8 rijstroken zal bestaan.