VTTI

Tunneltechnische installaties en verkeers- technische tunnelinstallaties

Hoe borgt u de veiligheid en de kwaliteit van de installaties in de tunnels? Hoe zorgt u ervoor dat installaties altijd werken en onderhoud tijdig wordt uitgevoerd? Met Croonwolter&dros heeft u een betrouwbare, specialistische partner op het gebied van elektrotechnische en werktuigbouwkundige tunnelinstallaties. Bovendien beschikken wij over expertise op het gebied van VTTI die onontbeerlijk is voor een goede doorstroming en veilig wegverkeer rondom tunnels.

We bouwden mee aan diverse prestigieuze tunnelprojecten. Schreven mee aan de Tunnelwet. En treden dikwijls op als consultant en aannemer bij het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van tunnels. We kunnen dus met recht stellen dat we expert zijn op het gebied van tunnels en tunneltechnische installaties (TTI’s).

Als iets in een tunnel belangrijk is, dan is het wel veiligheid. Om de gezondheid van de weggebruikers te garanderen, moeten de ventilatoren volledig betrouwbaar zijn. Dient (nood)verlichting altijd te werken. En wilt u volledig kunnen vertrouwen op de blusinstallaties. Alle cruciale systemen moeten 24/7 werken. Daarom realiseren we de TTI’s redundant en voorzien we installaties waar nodig van back-up generators of transformators. Zo is de tunnel 100 procent operationeel.

Onderhoud

Om aan de RWS Tunnelsysteem Basisspecificatie TTI te voldoen, maken we gebruik van beproefde systemen. Het is cruciaal die systemen up-to-date te houden zodat ze voldoen aan de eisen van nu én de toekomst. Maar ook om uitval te voorkomen. Bij de bewegende delen van ventilatoren kan slijtage optreden. Verlichting heeft een bepaalde levensduur. En blusinstallaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Middels preventief onderhoud voorkomen we uitval. We berekenen wanneer installaties aan vervanging of onderhoud toe zijn. Zo lopen we altijd een stap op de zaken vooruit.

Slimme technieken

Een lus in het wegdek detecteert een opstopping. Daarvan komt een melding bij de operator binnen. Die ziet via het camerasysteem dat er een langzaam rijdende vrachtwagen vanwege een lekke band voor oponthoud zorgt. De operator past via de matrixborden de maximum snelheid aan en hij breekt in op het radiosignaal om de vrachtwagenchauffeur naar een veilige plek te begeleiden. Een incident is voorkomen. Dankzij slimme technieken en jarenlange ervaring van Croonwolter&dros.

Intuïtief            

Een vereiste voor goedwerkende VTTI’s is gebruikersgemak. Uiteraard moet de signalering helder zijn voor weggebruikers. Maar minstens zo belangrijk is dat de wegverkeersleider het systeem goed begrijpt en snel overzicht verkrijgt. Daarmee voorkom je onveilig handelen. Onze techniek is voorzien van een slimme interface  waarmee de operator verschillende handelingen tegelijkertijd uit kan voeren. Daarbij wordt hij ondersteund door een intuïtief ingericht bedieningspaneel.

We zijn vaak betrokken bij zowel het ontwerp als de realisatie van VTTI’s. Daarbij komt het aan op een verfijnd samenspel tussen verschillende partijen uit de bouwcombinatie. Vanwege onze uitgebreide ervaring met tunnels en VTTI treden we tevens vaak op als consultant. En vindt u als het gaat om tunnels een specialistische en betrokken partner in Croonwolter&dros.