Tunnelrealisatie

Tunnelrealisatie: van matrixborden tot software

Bij de realisatie van een tunnel komt het aan op een verfijnd samenspel tussen alle betrokkenen. Croonwolter&dros heeft daar in verschillende hoedanigheden een rol in gespeeld; van adviseur tot uitvoerder. En altijd hebben we gezorgd voor hoogwaardige elektrotechnische en werktuigbouwkundige oplossingen die bijdragen aan de doorstroom en veiligheid. Tijdens de realisatie én in de gebruiksfase.

Zowel in als om de tunnel verzorgen wij alle techniek. Van detectie tot en met de software. Als expert in verkeers- en tunneltechnische installaties. kunnen we bogen op 140 jaar ervaring. We hebben dus al heel veel kilometers gemaakt en hebben de techniek en automatisering zien moderniseren . Sterker nog, we hebben aan die geschiedenis meegeschreven. Zo schreven we mee aan de ISO 15288 en zijn we betrokken bij de totstandkoming van de Tunnelwet.

Veiligheid en communicatie

Met onder andere de Westerscheldetunnel, Coentunnel en Sluiskiltunnel en spoortunnels zoals Hoge Snelheids Lijn, Cromme lijn, Betuwe Lijn en de metrolijnen van Rotterdam en Amsterdam  in ons portfolio kunnen we met recht stellen dat we experts in infra zijn. In thema’s als doorstroming, veiligheid en omgevingscommunicatie zijn we dan ook zeer bedreven. We kennen de vraagstukken, hebben vrijwel ieder obstakel als eens genomen en we bouwen bewust zodat mens en natuur zo min mogelijk hinder van de tunnelrealisatie ondervinden.               

Bewuste bouwers

Wij omarmen het ‘Bewuste Bouwers’-concept. We vinden het belangrijk iedereen te betrekken bij de totstandkoming van de tunnel. Zo creëer je draagvlak. Daarom communiceren we veel met (bewoners)commités en houden we hen op de hoogte van de vorderingen. Via informatiecorners rond de bouwplaats, bijeenkomsten, video’s, maar ook door hen toegang te verlenen tot de bouwplaats. Dat doen we volgens strikte protocollen. Want net zoals voor alle werklieden op de bouwplaats geldt dat bezoekers zich aan voorschriften moeten houden. En dienen we precies van elkaar te weten wie zich waar bevindt. Want veiligheid staat te allen tijde voorop.