Tunnelontwerp

Tunnelontwerp: de basis voor succes

Voor het ontwerp van een tunnel is veel specialistische expertise vereist. Om een optimale doorstroming en maximale veiligheid te bereiken, dient de tunnel enerzijds over bijvoorbeeld detectielussen in het wegdek en goede verlichting te beschikken. Anderzijds zijn beproefde bedienings- en besturingssystemen, CCTV en datatransmissiesystemen onmisbaar. Als expert in technische automatisering treedt Croonwolter&dros op als gesprekspartner en system integrator.

Technische automatisering is een vak apart. Maar wel een noodzakelijk vak bij het ontwerp en de bouw van veilige tunnels. Middels slimme technieken en nauwe samenwerking met partners in de bouwcombinatie lossen we tal van veiligheidsvraagstukken op. Waar moeten de hoogtesensoren komen? De branddetectiesystemen? Hoe laten we de verschillende systemen met elkaar communiceren? We gebruiken beproefde, state-of-the-art systemen om zo betrouwbare oplossingen te realiseren. En dat doen we conform de internationale standaarden, zoals IEC 1131, ISA-88 en ISA-95. En van kabels tot software: we leggen alles redundant aan zodat de tunnel 24/7 werkt.

Richtlijnen

Bij het ontwerpen van tunnels voor Rijkswaterstaat zijn enkele verplichte richtlijnen van toepassing. Ten eerste (de meest recente versies van) de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) met bijbehorende Service Packs en Batches. En ten tweede (de meest recent versie van) de Richtlijn Ontwerpen Kunstwerken (ROK) van Rijkswaterstaat. Wij handelen volgens deze richtlijnen. Voor Spoortunnels is de VEST maatgevend voor de veiligheid. Hierbij zijn onze engineers naast de basis veiligheid installaties ook gecertificeerd voor Rook Warmte Afvoer (RWA) projecten.

Intelligentie door technologie

Vorm en inhoud moeten naadloos op elkaar aansluiten. Het is onze missie zo te ontwerpen dat alle eindgebruikers het gebruik van de tunnel als prettig ervaren. Voor het wegverkeer moet de routering duidelijk en logisch zijn, dient er prettige verlichting te zijn en moeten nooduitgangen goed zijn gemarkeerd. Bovendien dienen vrachtwagens tijdig geïnformeerd te worden over de maximum eisen qua hoogte, gewicht en belading. Voor operators in de meldkamer moet in één oogopslag duidelijk zijn wat de status is en welke actie eventueel noodzakelijk is. Een goed ontwerp is dus bepalend voor hun succes.

Een voorbeeld. Als een weggebruiker opvallend langzaam in de tunnel rijdt, vereist dat actie. Daarmee voorkomt u opstoppingen of incidenten. Met onze state-of-the art oplossingen en onze uitgebreide ervaring bij diverse omvangrijke infrastructurele projecten zijn we in staat voor iedere project de beste techniek te realiseren. Zo zorgen we ervoor dat de operator van een langzaam rijdend voertuig een melding ontvangt en dat hij over verschillende middelen beschikt om daar op te acteren. Met matrixborden de maximum snelheid aanpassen. Via luidsprekers de bestuurder toespreken. Of zelfs de hele tunnel afsluiten.