Meetwagen watercapaciteit

Watercapaciteit overal meetbaar dankzij eigen meetwagen

Croonwolter&dros ontwikkelde en bouwde een eigen Meetwagen Watercapaciteit waarmee de druk en flow van brandblus- en andere installaties volgens een vast protocol kunnen worden getest. Hierdoor wordt het mogelijk om opdrachtgevers snel en kostenefficiënt een gestandaardiseerd rapport te bieden dat is gebaseerd op de eisen van de Landelijke Tunnelstandaard (LTS). Daarnaast kunnen ook andere eisen - en dus ook andersoortige installaties - met de meetwagen worden getest.

Het testen van de watercapaciteit van blusinstallaties in tunnels gebeurt nog niet volgens een standaard meetopstelling en is er geen standaard rapportage. Dit betekent dat de opdrachtgever van de test zelf veel werk heeft aan het aangeven van hoe en waarop hij zijn installatie getest wil hebben. ‘De opdrachtgever krijgt voorafgaand aan een test dus heel veel vragen die hij moet beantwoorden’, vertelt Projectmanager Engelbert Hansma van Croonwolter&dros. ‘Die situatie willen wij veranderen, want het opstellen van het gewenste protocol kost een engineer al gauw een paar dagen. Wij gaan uit van de eisen van de LTS en de opdrachtgever hoeft alleen de eventuele afwijkingen daarvan aan te geven. We draaien het dus om en beginnen zelf met het geven van het antwoord. Onze werkwijze betekent ook dat we voortaan al in de ontwerpfase kunnen aangeven volgens welk protocol wij later zullen testen en dus welke informatie wij gaan bieden.’

Ontwikkeld voor blusinstallaties in verkeerstunnels

De Meetwagen Watercapaciteit zal met name worden ingezet voor het (periodiek) testen van de brandblusinstallatie van auto-, spoor- en metrotunnels. De hulpposten worden getest op flow (debiet) en dynamische druk van de professionele leiding (2000 l/min). Daarnaast kunnen ook, dat is geen LTS-eis, de leidingen van de slanghaspel voor particuliere zelfredzaamheid (100 l/min) worden getest volgens eisen van VRC/SATO. Ook de waterslag die optreedt bij het abrupt afsluiten van een leiding wordt getest. De aanwezige apparatuur is voorzien van de actuele kalibratie- en meetbrieven en beschikt over verschillende digitale rapportagefuncties.

Ook andere toepassingen denkbaar

De uitgebreide hoeveelheid apparatuur in de meetwagen en de op maat gemaakt software verkorten de testduur en maken het mogelijk uiteenlopende scenario’s te simuleren en te meten. Zo kunnen installaties op moeilijk bereikbare plaatsen vanuit de Meetwagen Watercapaciteit op afstand worden getest. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ultrasoon systeem dat gebruikmaakt van clamp-ons. Ook de leidingen van koel- en WKO-installaties, zwembaden, drinkwaterstations en industriële vloeistofleidingen kunnen door de Meetwagen Watercapaciteit worden getest.

Apparatuur aanwezig in de Meetwagen Watercapaciteit

  • Vaste flowmeter DN 50 voor capaciteiten van 0,3 - 18m3/h
  • Vaste flowmeter DN 80 voor capaciteiten van 12 - 180 m3/h
  • Vaste flowmeter DN 150 voor capaciteiten van 36 - 600 m3/h
  • Draagbare Clamp-on flowmeter te plaatsen op bijna elke leiding (25-1200 mm)
  • Diverse analoge en digitale drukmeters
  • Diverse afsluiters, slangen en overige aansluitbenodigdheden
  • Spuizakken om water gecontroleerd weg te laten stromen (en evt. te controleren op vervuiling)

Meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met Hakan Usanmaz, consultant.