Besturings- en bedieningssytemen

Besturings- en bedieningssytemen: voor bruggen en sluizen

Gebruikersgemak en overzicht. Dat is de essentie van goede bedienings- en besturingssystemen. Croonwolter&dros heeft meegebouwd aan tal van sluizen en bruggen; tot en met de software aan toe. Dankzij die ervaring weten we voor vrijwel ieder vraagstuk een passende oplossing te realiseren.

Als system integrator zijn we bij de (ver)bouw van een kunstwerk doorgaans vanaf de ontwerpfase betrokken. Ontwerpen, testen, inbedrijfstellen, opleveren, onderhouden; we blijven betrokken. Daarbij hebben we vanaf de begin de eindgebruiker in het vizier. Wat heeft hij nodig? Hoe zorgen we ervoor dat hij de situatie in één oogopslag kan inschatten en daarop kan handelen?

Sluizen Noordzeekanaal

Croonwolter&dros staat Rijkswaterstaat bij diverse sluis- en brugprojecten bij. Het project ‘Migratie bedienings- en besturingssysteem Sluizen Noordzeekanaal’ succesvol gerealiseerd, bestaande uit het ontwerpen, leveren, testen, in bedrijf stellen en bedrijfsvaardig opleveren. Ofwel het upgraden van industriële automatisering van een bedienings- en besturingssysteem, netwerken en MIS (MES) voor de sluizen in het Noordzeekanaal (sluizencomplexen IJmuiden en Schellingwoude). Vervolgens hebben we het geleverde werk onderhouden voor een periode van één jaar, waarmee we de industriële automatisering dus in stand houden.

Expert in systemen voor natte infra

Veelvoorkomende vragen ten aanzien van systemen hebben betrekking op het verhogen van de betrouwbaarheid en beschikbaarheid. De systemen moeten immers voldoen aan de huidige en toekomstige eisen. Ook de behoefte aan het realiseren van Mens-Machine Interfaces (MMI) is groot. Voor diverse projecten hebben we de MMI geïnstalleerd en tevens voor bediening op afstand gezorgd, waarbij lokale bediening nog steeds mogelijk bleef.

Waar al die technieken voor dienen? Ze zorgen ervoor dat de slagboom dichtgaat zodra een hoogtemeter melding maakt van een te hoge vrachtwagen. Dat de brug op tijd open gaat. En weer dicht. Dat het waterverkeer goed doorstroomt en tegelijkertijd het wegverkeer er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Een goede system integrator houdt met al deze facetten rekening en voelt zich medeverantwoordelijk voor de weg- en waterveiligheid in en om bruggen en sluizen.