Tunnelontwerp

Samenwerking Croon en ARCADIS voor onderhoud bruggen en sluizen IJsselmeergebied

3 september, 2013

Advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS en technisch dienstverlener Croon Elektrotechniek hebben hun krachten gebundeld voor het onderhoud en de modernisering van de bruggen en sluizen in het IJsselmeergebied.

De ondernemingen zijn de aankomende vijf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud en modernisering van de bruggen en sluizen in de omgeving van de Afsluitdijk, Enkhuizen, Lelystad en de Randmeren. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat (RWS). De opdracht heeft in eerste instantie een waarde van 33 miljoen euro exclusief BTW, met mogelijk 10 miljoen euro aan extra opties (waarvan 40 procent als omzet voor ARCADIS en 60 procent voor Croon Elektrotechniek). Dat maakten de partijen maandag 2 september 2013 bekend.

Multidisciplinair contract

Het contract is een multidisciplinair prestatiegericht contract. Het onderhoud wordt risico gestuurd opgezet en uitgevoerd. Deze aanpak is vernieuwend en wordt samen met RWS uitgewerkt. De basis van het contract is het onderhoud op de RWS-sluiscomplexen rond het IJsselmeer. Daarbij gaat het om de instandhouding van de elektrotechnische en mechanische installaties en het verhelpen van civiele schades. Verder omvat het contract renovatie werkzaamheden aan de sluiscomplexen bij de Afsluitdijk. Hieronder vallen de modernisering van de besturing en bediening, de revisie van de draaibruggen, schutsluizen en spuisluizen en de vernieuwing van de remming- en geleidewerken.

Gedeelde visie

ARCADIS en Croon werken hierbij samen vanuit een gedeelde visie op onderhoud. “Onze aandachtsgebieden voor deze opdracht sluiten uitstekend bij elkaar aan’’, aldus directeuren Rob Mooren van ARCADIS en Kees Smit van Croon. Croon is expert op het gebied van elektrotechnische oplossingen voor tunnels, bruggen en sluizen. Arcadis is expert op het gebied van asset management en waterhuishouding. “Door onze brede kennis met elkaar te combineren, kunnen we diensten van hoge kwaliteit leveren. We zijn er dan ook trots op dat we deze opdracht hebben weten te verwerven.’’