Infra

Bij de bouw, renovatie of het onderhoud tunnels en natte infra

Vooruitstrevend en betrouwbaar. Als system integrator met meer dan 140 jaar ervaring in infra, weten we altijd het ultieme evenwicht te bereiken tussen proven technologies en technieken die voldoen aan de standaard van deze tijd. Zo borgen we de kwaliteit en veiligheid van zowel de techniek als de mensen die er gebruik van maken. Bij grote infrastructurele projecten opereert Croonwolter&dros als specialistische partij. We leveren complete elektrotechnische en werktuigbouwkundige oplossingen voor tunnels, bruggen en sluizen. Onze gestructureerde aanpak en kennis van tunnels heeft erin geresulteerd dat we de gehele techniek voor nieuwe tracés mogen realiseren en voor de komende decennia onderhouden. 

Met ons servicecenter zijn we 24/7 bereikbaar en in staat om vanuit elke plek in Nederland direct hulp te bieden.

Geef uw storing door

Asset Management

Meer

Maintenance

Meer

Integraal

Meer

Besturing&bediening

Meer

De voordelen van een grote partij

Als onderdeel van het TBI-concern zijn wij in staat een geheel traject uit te voeren en daarvan de risico’s volledig te beheersen. We houden rekening met zowel budgettaire als maatschappelijke invloeden.Croonwolter&dros is uw partner voor het gehele DBFMO-traject van tunnel, bruggen en sluizen. Ons uitgebreide portfolio laat zien dat we aan de meest prestigieuze projecten hebben gewerkt en over de benodigde expertise beschikken. Zo hebben we meegebouwd aan de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel. Migreerden we de bedienings- en besturingssystemen van de sluizencomplexen in IJmuiden en Schellingwoude. En realiseerden we in opdracht van de provincie Fryslân een duurzame nieuwe sluis te Stavoren. Vanwege ons track record worden we dan ook niet alleen als system integrator ingeschakeld, maar treden we ook vaak op als consultant.

Specialistische kennis, betrouwbare oplossingen

Het ontwerp van een tunnel vereist specialistische expertise. De tunnel dient bijvoorbeeld over detectielussen in het wegdek en goede verlichting te beschikken om een optimale doorstroming en maximale veiligheid te waarborgen. Maar ook bedienings- en besturingssystemen zijn onmisbaar.

Achter natte infra, zoals sluizen en bruggen, gaat tevens veel techniek en software schuil. De kunstwerken moeten immers kunnen bewegen en bediend worden. Dankzij onze praktische inzichten, jarenlange ervaring en in-house ontwikkelde hard- en software, zijn we in staat vrijwel ieder kunstwerk te bouwen, verbouwen of te onderhouden.

Bekijk hier een aantal van onze projecten:

Uitbreiding Sluis Eefde

Renovatie en restauratie Maastunnel

Of bekijk al onze Infra-projecten op deze pagina en filter op Infra.