Informatisering

Informatisering

controle en ruimte voor verbetering

Data. In het hart van alle industriële processen draait het uiteindelijk om informatie. Slim gebruik van data maakt procesverbeteringen mogelijk.

Moderne industriële installaties leveren een constante datastroom. Sensoren en andere meters geven continu updates over de staat van de processen die zij bewaken. Van luchtdruk tot energieverbruik en van statusupdates tot alarmmeldingen. Het gericht verzamelen, samenbrengen en analyseren van deze gegevens geeft bedrijven nu veel meer dan vroeger de mogelijkheden om goed geïnformeerd en tijdig de juiste beslissingen te nemen. 

Big Data en Internet of Things

Big Data en Analytics zijn expertisegebieden die een grote belofte met zich meedragen. Hetzelfde geldt voor Internet of Things. Het gegeven dat alle apparaten, van vrachtwagen tot koffieapparaat, met elkaar kunnen combineren ontketent een digitale revolutie die zijn weerga niet kent. Het betekent namelijk de creatie van een pantheon aan installaties die gezamenlijk optimale beslissingen maken, gebouwd rondom de behoefte van de eindgebruiker. 

Procesverbetering

Het verbeteren van processen is iets waar elke industriële organisatie naar streeft. Sterker nog, verbetering door middel van innovatie is in hun DNA verweven. Zonder deze ambitie zou de Nederlandse industriële sector geen wereldwijd toonaangevende positie kunnen innemen. Informatisering is een thema dat tal van digitale (proces)verbeteringen mogelijk maakt. Of het nu om energiebesparing gaat, een kortere time-to-market van producten, het beter plannen van onderhoud of het omlaag brengen van kosten.

Real time inzicht en dashboards

Real time inzicht in industriële processen is een wezenlijk onderdeel van het werk dat professionals in industriële bedrijven uitvoeren. De inzichten waarmee zij de juiste beslissingen kunnen nemen. En op tijd kunnen ingrijpen als de situatie daar om vraagt. Dashboards geven dit inzicht. Hier komt alle data samen, zodanig gepresenteerd dat een procesoperator volledig in controle is. Of waarmee een directie parameters juist kan beoordelen. Een transparant end-to-end proces, het liefst nog ketenoverstijgend: met informatisering is het mogelijk.