Industrie

Slibverwerking Noord-Brabant

Projectinformatie

Project Slibverwerking Noord-Brabant
Locatie Moerdijk

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) verwerkt het sliboverschot afkomstig van waterzuiveringen door verbranding, volgens onderzoek de meest milieuvriendelijke manier. De SNB installatie is gebouwd van 1995-1997 en verwerkt ruim 400.000 ton slibkoek per jaar door middel van vier parallelle verbrandingslijnen. SNB is de grootste en één van de milieuvriendelijkste slibverwerkingsinstallaties in Europa.

Vervanging Proces Besturing Slibverwerkingsinstallatie

Tijdens de bouw van de installatie is Croon (voorheen HVL) bij veel aspecten betrokken geweest, waaronder E&I, procesbesturing en MES. Het oorspronkelijke procesbesturingssysteem evenals het gegevensverwerkend systeem (AGS) is destijds door ons ontwikkeld.

Recent is het procesbesturingssysteem, dat bestaat uit een DCS (distributed control system) van Siemens in combinatie met S5 plc’s, gefaseerd vervangen door een nieuw systeem, namelijk PCS7 versie 7 van Siemens in combinatie met S7 controllers.