MJA3/MEE

MJA3/MEE

meerjarenafspraken voor energie-efficiëntie

MJA3 en MEE zijn afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven over het verbeteren van de energie-efficiëntie. Met een groot aantal sectoren zijn meerjarenafspraken gemaakt, die bijdragen aan het behalen van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord. 

Met de energieconvenanten MEE (voor ETS-bedrijven) of MJA3 (voor niet-ETS-bedrijven) committeren meer dan 1.100 Nederlandse bedrijven zich aan het verbeteren van hun energiehuishouding en ondernemen acties om duurzaam te ondernemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze afspraken en biedt de tools om hier invulling aan te geven.

Financiële ondersteuning

Het ministerie van Economische Zaken (EZ), het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stimuleren met MJA3 en MEE het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Bedrijven die investeren in energiebesparende of milieuvriendelijke maatregelen, kunnen rekenen op financiële ondersteuning van de overheid. Investeringen zijn bijvoorbeeld deels fiscaal aftrekbaar, via de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek (MIA).

Aanzienlijke voordelen

Energiebesparende maatregelen worden aantrekkelijker gemaakt middels MJA3 en MEE. Maar ook zonder deze meerjarenafspraken levert het implementeren en het verbeteren van de energie-efficiëntie aanzienlijke voordelen op voor bedrijven. Zeker binnen industriële organisaties liggen er veel mogelijkheden om installaties te optimaliseren of processen slimmer in te richten. De terugverdientijden van deze investeringen zijn vaak kort.