Hoogspanning

Hoogspanning

Arjan van Brummelen

Continuïteit gewaarborgd

Zonder betrouwbare energievoorziening kan een bedrijf niet functioneren. Werken aan hoogspanningsinstallaties vraagt om specialistische kennis, goed opgeleide mensen en 24/7 ondersteuning. De bedrijfszekerheid komt zo geen moment in gevaar.

De energievoorziening voor bedrijven is een steeds belangrijker onderwerp geworden. Factoren als veranderende wet- en regelgeving en de privatisering van energienetwerken leiden ertoe dat zij vaker kiezen voor de aanleg en beheer van een eigen hoogspanningsinstallatie. Dit brengt ook nieuwe eisen met zich mee. Bedrijven moeten daarin de juiste keuzes maken. Hoe gaan zij om met storingen aan en uitval van installaties? Wat moet er gebeuren qua onderhoud?

Projecten en onderhoud

Continuïteit is hier het sleutelwoord. Met ruime ervaring in de hoogspanning tot 36kV is Croonwolter&dros een geschikte partner. Voor advies, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwbouw, uitbreidingen en aanpassingen, maar ook voor beheer en onderhoud. Door de inzet van een actieve storingsdienst en zowel preventief als correctief onderhoud kunnen belangrijke bedrijfsprocessen blijven doorgaan. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week.

Vragen over design of de instandhouding van hoogspanningsinstallaties? Met expertise in verschillende sectoren staan onze hoogspanningsspecialisten u op elk gebied met adequaat en helder advies terzijde. Ons volwaardige projectteam brengt elk hoogspanningstraject tot een succesvolle voltooiing. Van tekentafel tot de uiteindelijke realisatie en inbedrijfname.

Toekomstbestendig

Maximale efficiëntie, minimale verliezen, optimalisatie en actuele regelgeving zijn onderwerpen waar oog voor dient te zijn bij een succesvolle energievoorziening. Minimale of geen interruptie bij de projectuitvoer. Een toekomstbestendige stroomvoorziening die up-to-date blijft, ook als de eisen vanuit de bedrijfsvoering veranderen. En het allerbelangrijkste: een installatie die, als deze eenmaal in bedrijf is, ook in bedrijf blijft.

Download hier het webinar hoogspanning en denk met ons mee!

Hoogspanning webformulier