Alarmmanagement

Alarmmanagement

Rationalisatie van alarmen

Procesoperators zijn gewend om dagelijks een veelheid aan alarmen te verwerken. Vaak zijn deze niet urgent en dat maakt minder alert. Zorg er daarom voor dat échte alarmen niet verdrinken in de stortvloed van meldingen. 

Procesautomatisering is in veel bedrijven door de jaren heen enorm uitgebreid. Dit biedt vanzelfsprekend veel voordelen, maar kleine verstoringen in zo'n veelomvattend systeem leiden al snel tot een cascade aan alarmen. Een bekend fenomeen voor procesoperators, maar wetenschappelijk onderzoek wijst ook uit dat hun alertheid bij veel alarmmeldingen toch vermindert. Het gevolg: geen of verkeerde beslissingen op het moment dat een alarmmelding er wel toe doet.

‘Big data worden pas écht wat waard als je er - snel - de juiste kennis uit kunt putten.’

Beter voorbereid op calamiteiten

Niet adequaat reageren op urgente alarmmeldingen kan ernstige gevolgen hebben: stilstand, productieverlies, schade aan producten en installaties. Of nog erger: veiligheidsrisico's. Het aantal alarmen dat een operator aankan, is vastgelegd in de EEMUA 191 richtlijn en de norm IEC 62682:2014. Hieraan voldoen is tevens een juridische steun in de rug, mochten onverhoopt toch calamiteiten optreden. 

De oorzaak van een groot aantal onnodige alarmen is vaak te vinden in een downstream alarm cascade: één onderdeel van een installatie veroorzaakt 'downstream' een groot aantal meldingen van verschillende meters. Alleen de eerste melding is echter relevant, de rest kan achterwege blijven. Conditional alarming, door dynamische onderdrukking van onnodige alarmen, gaan dit fenomeen tegen. 

Geen extra softwareschil nodig

Door middel van datamining en data-analyse brengen wij de belangrijkste oorzaak/gevolgrelaties in beeld. Ook zogeheten 'knipperlichtalarmen' worden aangepakt; kleine schommelingen van systeemwaarden die steeds weer overbodige alarmen veroorzaken. Dit alles levert een actieplan op, dat direct in het procesautomatiseringssysteem is door te voeren. Het aantal meldingen gaat omlaag, de alertheid van uw organisatie omhoog.