Industrie

Nieuwe zuivering RWZI Everstekoog in gebruik genomen

28 augustus, 2012

Onlangs is de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Everstekoog op Texel in gebruik genomen. Vanaf heden gaat al het afvalwater van het eiland naar de zuivering aan de Pontweg tussen Den Burg en De Koog.

Afvalwater wordt bij de nieuwe RWZI stapsgewijs gereinigd. Het komt binnen bij het zogeheten harkroostergebouw en gaat daarna langs de selektor, het beluchtingsbassin en het nabezinkbassin voordat het in de helofytenfilter komt en weer wordt toegevoegd aan het oppervlaktewater. Gemiddeld wordt er 8 miljoen liter water per dag gereiningd.

Als onderaannemer van VBK Noord te Hoorn (hoofd- en civiele aannemer) en samen met onderaannemer Landustrie te Sneek (werktuigbouwkundig-aannemer) heeft Croon de zuivering gerealiseerd voor opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV.

Croon was verantwoordelijk voor de elektrotechnische installaties en de procesautomatisering, waaronder ook de engineering.

Dat de ingebruikname van de RWZI groot nieuws is op Texel; daarvan getuigt het paginagrote krantenartikel in de Texelse Courant.