Productie Proces Automatisering (PPA 2019)

Hoe kan Procesautomatisering een belangrijke rol in de Energietransitie spelen?

Er wordt momenteel druk onderhandeld over het landelijke klimaatakkoord. Ieder segment (Industrie, energie, bouw, vervoer en landbouw) heeft uitdagende CO2 reductie doelstellingen om het akkoord van Parijs te halen. In meerdere segmentplannen spelen efficiencyverbetering, automatisering en elektrificatie een hoofdrol. Aan de hand van een aantal recente voorbeelden zal worden aangegeven hoe Procesautomatisering een belangrijke rol kan spelen in het realiseren van de CO2 doelstellingen.

Aanwezig zijn? Meld je aan via deze link.
Meer informatie over PPA19 kun je hier vinden.