Industrie

Evenementen

Masterclass nieuwe NEN1010: Medische Ruimten

Per 1 oktober 2015 heeft de elektrotechnische installatiebranche een nieuwe norm: de NEN1010:2015. De norm, die de minimumeisen aan laagspanningsinstallaties vastlegt, heeft grote gevolgen voor met name ‘Medisch gebruikte ruimten’.