Industrie

Actueel Industrie

17 januari, 2020

Wereldprimeur: Solar Optic Fiber in tunnel RijnlandRoute

De tunnel van de Rijnlandroute krijgt een wereldprimeur. Een systeem van lenzen en glasvezel voor transport, ook wel Solar Optic Fiber genoemd, zet direct zonlicht, zonder kwaliteitsverlies, om in verlichting tot honderd meter in de tunnelmonden. Een duurzame oplossing, omdat de verlichting bij tunnels een echte energievreter is. De innovatie kan leiden tot een reductie van 10-20% van het totale energieverbruik van de tunnel in de RijnlandRoute. 

14 januari, 2020

Nieuwe 4e Gymnasium

Het nieuwe gebouw van het 4e Gymnasium in Amsterdam is opgeleverd.Het gebouw vormt de entree van het eerste energie neutrale stadsdeel van Amsterdam: de Houthaven.

12 januari, 2020

De rioolwaterzuivering van de toekomst is kostenneutraal en flexibel inzetbaar

In Nederland beschouwen we schoon water als een vanzelfsprekendheid, maar het is nog niet zo lang geleden dat de levensverwachting van mensen een stuk lager lag door een gebrek daaraan. De ontwikkeling van waterzuivering speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de levensverwachting. Dat maakt het belangrijk voor waterschappen om de risico’s goed te managen. Klimaatverandering is één van die risico’s. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zet zelf een belangrijke stap tegen klimaatverandering met de bouw van een modulaire waterzuiveringsinstallatie.

9 januari, 2020

Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators

Croonwolter&dros heeft voor de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel een virtuele trainingsomgeving gebouwd waarin tot in detail de werking van en gebeurtenissen in de tunnel gesimuleerd worden.

6 januari, 2020

'Premium Seeds Machines aan de wieg van duurzaamheid'

De route die onze groenten als zaden afleggen voordat zij bij de boer op het land groeien, is voor velen onbekend. Ten onrechte, want juist zaadverbetering en -verwerking leveren een belangrijke bijdrage aan het duurzaam voeden van de wereld. Daarom vinden, in de kop van Noord-Holland, belangrijke ontwikkelingen plaats. Deze regio vormt de thuisbasis voor tientallen innovatieve veredelingsbedrijven en hun toeleveranciers, waaronder Croonwolter&dros.

27 december, 2019

Podcast over innovatie: het lef om het gewoon te doen

De techniek is er, nu nog lef tonen. Eugène de Roodt, directeur bij Croonwolter&dros, vertelt in het thema podcast van Duurzaam Bedrijfsleven over ontwikkelingen, uitdagingen en kansen op het gebied van innovatie. Hij denkt dat Nederland nu al koploper is. “Iedereen ziet dat we steeds duurzamer met onze assets moeten omgaan”, aldus De Roodt. Innovatie kan daaraan bijdragen.

20 december, 2019

Voornemen tot gunning Renovatie Paleis van Justitie in Den Bosch

De bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw Heyma BV en techniekbedrijf Croonwolter&dros BV heeft op 19 december het voornemen tot gunning ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf voor de renovatie van het kantoorgedeelte van het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch. Dura Vermeer Bouw Heyma voert de renovatie van het bouwkundige deel samen uit met zustermaatschappij Dura Vermeer Bouw Zuid BV.

18 december, 2019

Design for Maintenance, hoofdthema bezoek Tilburg University

Het belang van slimme keuzes in de ontwerpfase, heeft direct effect op het onderhoud in de exploitatiefase. Met dit credo in het achterhoofd, bezochten een enthousiaste groep studenten Master Supply Chain Management van de Tilburg University het hoofdkantoor van Croonwolter&dros.

12 december, 2019

Digital twin: minder hinder en faalkosten

Bij het ontwerpen en testen van een nieuwe tunnel bij Rotterdam speelt Virtual Reality een grote rol. Door de werkelijkheid heel precies digitaal na te bootsen, kunnen kostbare fouten in een vroeg stadium worden voorkomen. De ‘digitale tweeling’ van de tunnel levert ook voordelen op bij het beheer en oefeningen van hulpdiensten.

28 november, 2019

Samenwerking Croonwolter&dros en Philadelphia Zorg wordt vol vertrouwen voortgezet

Incidenten en miscommunicatie zetten dit voorjaar de verhouding tussen zorginstelling Philadelphia en Croonwolter&dros op scherp. Maar in plaats van het bijltje erbij neer te gooien, kozen de beide organisaties voor een traject waarin ze de kans krijgen hun onderlinge samenwerking te verbeteren.