Industrie

Actueel

17 mei, 2018

Waterschap Rivierenland zeer tevreden over Alarmmanagement-scan

‘Big data worden pas écht wat waard als je er - snel - de juiste kennis uit kunt putten.’ Teamleider bedrijfsvoering van Waterschap Rivierenland André de Keijzer: ‘Bij Waterschap Rivierenland willen we een leidende rol in de afvalwaterketen. Dat stralen we uit. Maar we doen er ook veel aan. Zo hebben we onlangs met Croonwolter&dros weer een belangrijke stap gezet op het gebied van automatisering: met een intelligent systeem voor Alarmmanagement.’

29 maart, 2018

Europees proefproject Interflex test in Eindhoven het energiesysteem van de toekomst

Interflex, de Europese pilot die op Strijp-S in Eindhoven plaatsvindt, onderzoekt of er in de toekomst meer mogelijk is binnen het bestaande elektriciteitsnet. Dat wordt gedaan door een lokale markt te maken waarbij elektrische auto’s of een centrale batterij op de voor het elektriciteitsnet gunstigste tijden stroom vragen of aanbieden. De proef is de Nederlandse bijdrage aan het Europese project Interflex. Vandaag ondertekenen de projectpartners een overeenkomst om de volgende stap te zetten; het ontwikkelen van de benodigde software. De planning is dat na de zomer 2018 de pilot operationeel is.

13 maart, 2018

Veiligheid - Voorkomen beter dan genezen

Bij vrijwel alle industriële bedrijven ligt de focus op veiligheid, elk risico is er één te veel. Als System Integrator ben je de partner die helpt de doelen van de klant te bereiken. Croonwolter&dros staat voor veiligheid, passie voor het vak, voor de mensen en de klanten. Maar veiligheid kent vele verschijningsvormen, die allemaal hun eigen rol spelen. Veiligheid is ook afhankelijk van de personen die werkzaam zijn bij je organisatie. Wie wil er immers een terrorist, een gezochte crimineel of een ongewenste vreemdeling in zijn organisatie hebben?

6 maart, 2018

Waterforum: Weesp krijgt compacte en duurzame ICEAS-rioolwaterzuivering

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht laat op het terrein van de huidige rioolwaterzuivering (rwzi) in Weesp een nieuwe rwzi bouwen. Het gaat om een ICEAS-zuivering van Xylem waarbij het zuiveringsproces niet in meerdere tanks, maar in één zuiveringstank plaatsvindt. Zo blijft er ruimte over voor toekomstige ontwikkelingen.

25 januari, 2018

De eerste IEC 62443 cybersecurity professionals IACS aan de slag

Croonwolter&dros heeft vanaf 1 januari 2018 een nieuwe afdeling die zich specifiek gaat bezighouden met cybersecurity. Erik van Noort, manager van de nieuwe afdeling, ziet nu al dat deze afdeling een behoefte invult. Zowel van opdrachtgevers als van collega’s.