Veiligheid

Veiligheid

voorkomen is beter dan genezen

Elk risico is er één te veel. De focus ligt – terecht – op veiligheid binnen industriële bedrijven en systeemintegratie. Maar veiligheid kent ook vele verschijningsvormen, die allemaal hun eigen rol spelen. 

Natuurlijk moet de veiligheid binnen industriële processen te allen tijde gewaarborgd zijn. Het maximaliseren van productiviteit en efficiency mag dan misschien het einddoel zijn, veiligheid is de belangrijkste voorwaarde. Van plantmanager tot procesoperator en van engineer tot het hoofd uitvoering: iedereen die werkzaam is in de industriële sector is hiervan doordrongen. Of het nu om de (petro)chemie gaat, food & fijnchemie, oil & gas, op- en overslag of energie. 

Gevaar is overal

Tijdens productie, vervoer of verwerking van gevaarlijke stoffen loert altijd het gevaar dat er calamiteiten optreden, met ernstige gevolgen voor mens en omgeving. Installaties op productielocaties moeten veilig zijn voor de medewerkers die ze bedienen. Maar hier blijft het niet bij. 
Van fysieke veiligheid tijdens productie en onderhoud van procesapparatuur tot regelgeving, proceskennis en zichtbaar veilig werken; wij kennen deze uitdagingen, verwerken deze in onze oplossingen en passen deze zelf uiteraard ook toe in onze werkwijze. Om veilige processen te waarborgen beschikken onze medewerkers over certificaten waardoor zij gekwalificeerd zijn om werkzaamheden te verrichten in risicovolle omgevingen. 

Veiligheid evolueert

Als technische dienstverlener en system integrator gaan wij nog een stap verder. Met oplossingen die leveranciersonafhankelijk kunnen worden beheerd en probleemloos onderling gekoppeld kunnen worden. En oog voor de wijze waarop veiligheid als onderwerp continu evolueert. Thema's als cybersecurity spelen bijvoorbeeld steeds meer een rol. Risico's in deze wereld, zowel binnen als buiten de bedrijfsmuren, nemen eerder toe dan af. Alle reden dus om deze grondig aan te pakken. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen.