Sustainability

Sustainability

heldere businesscase

Het hebben van een duurzaamheidsambitie is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. Continu streven naar verbetering was dat altijd al. Energieprestaties en verbetermogelijkheden inzichtelijk krijgen, dáár gaat het om. 

De een zegt duurzaamheid, de ander heeft het steevast over sustainability. Maar het maakt eigenlijk geen verschil. Industriële bedrijven weten maar al te goed dat zij op een maatschappelijk verantwoorde wijze moeten opereren. Strenge klimaateisen vanuit landelijke overheid en de EU spelen een rol, maar ook is het hun eigen wens. De roep om innovatieve en duurzame oplossingen wordt steeds groter. Met een meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3/MEE) geven bedrijven zelf ook blijk van deze ambitie.

Besparen, opwekken en hergebruik

Duurzaamheid kent vele gezichten. Vaak gaat het al snel over het tegengaan van verspilling door het besparen van energie en middelengebruik. Dit is uiteraard zeer goed mogelijk, met energiezuinige installaties en slimme koppelingen. Maar ook het opwekken van energie en hergebruik van materialen zijn thema's waarop veel te winnen valt. De drie P's – People, Planet & Profit – gaan daarbij hand in hand.

Continuïteit is voor elke industriële organisatie cruciaal. Wij beschikken over de technologie om die veilig te stellen. Maar welvaart mag niet ten koste gaan van welzijn. We willen immers ook het beste voor onze leefomgeving. Daarom bouwen we duurzaam. Met energiezuinige installaties, gebouwd uit recyclebare componenten. 

Meetbaarheid

Duurzame ambities winnen aan kracht wanneer prestaties meetbaar worden. Met een structureel energieplan dat altijd up-to-date is worden ambities haalbaar. Met duidelijke tips en adviezen op basis van harde data. Zo krijgt u inzichtelijk op welke momenten en waar uw installaties energie verbruiken. Met een online dashboard volgt u energieprestaties zelfs 24/7 tot op detailniveau. Samen komen we tot een heldere businesscase, waarmee u precies weet waar uw organisatie staat en waarmee u ook nieuwe opties, bijvoorbeeld energieopwekking, kunt verkennen.