Gelijkstroom

Waarom gelijkspanning?

Ons huidige elektriciteitsnet is verouderd en voldoet niet meer aan de technologie van nu. Daarnaast moeten we ons afvragen hoe we in de toekomst zullen omgaan met opwekking, beheer en verhandeling van duurzame energie. Gelijkspanning is een logische oplossing. Op product/consumenten niveau werken de meeste apparaten prima op DC. Door DC te gebruiken voor energieoverdracht, zijn minder kleine omzetters (van AC/DC) nodig en dus ook minder componenten. Hierdoor wordt er energie bespaard. Door minder componenten neemt het risico op falen af. En het is veel efficiënter om op één plaats deze omzetting te doen. 

Binnen Croonwolter&dros is het “DC Kenniscentrum” gestart vanwege de groeiende interesse in gelijkstroom (DC) bij (potentiële) klanten en projecten. 

DC-Tunnel
Bijna alle installaties in een tunnel werken op gelijkspanning. Waarom dan niet de hele tunnel op gelijkspanning uit te voeren. Gelijkspanning is niet alleen duurzamer, maar ook nog betrouwbaarder dan wisselspanning. Alle energie die nodig is komt van zonnepanelen die op het dak staan.

Energie van zonnepanelen
Een tunneltracé beslaat een groot oppervlakte, een oppervlakte dat gemakkelijk ingezet kan worden voor zonnepanelen. De energie die dit oplevert is voldoende om de tunnelsystemen te laten werken.