Recharge Earth 2022

De energietransitie versnellen tijdens Recharge Earth 2022

Op 7 en 8 september 2022 vormde Rotterdam Ahoy voor de tweede keer het decor voor Recharge Earth. Dit duurzame energiecongres brengt bedrijfsleven, overheid en wetenschap bij elkaar om kennis te delen, oplossingen te bedenken voor het versnellen van de energietransitie en samenwerkingen tot stand te brengen. Recharge Earth is twee dagen denken, doen en samenwerken omtrent de energietransitie. 

Croonwolter&dros gaf als platformpartner van dit congres, invulling aan een aantal programma onderdelen.

Woensdag 7 september 11.30 -13.00 uur | Breakout sessie 

‘De Klimaat keuken: Het autonome & slimme energiesysteem van de toekomst’
Zelfvoorzienende energiesystemen voor gebieden en locaties zijn niet alleen belangrijk voor de energietransitie. Gestegen energieprijzen zijn een extra stimulans voor onafhankelijkheid van het energienet en de markt voor energie. 
Maar welke ingrediënten zorgen voor optimale inzet van duurzame energie op een locatie?

In de Klimaat keuken gingen deelnemers, samen met experts vanuit verschillende domeinen, op een interactieve manier op zoek naar geschikte recepten om te komen tot meer zelfvoorzienende energiesystemen.

Spreker: Khalil El Bakari
Experts: Ralph van Kaam, Wouter Lensselink, Mark Derksen, Tom Hellevoort, Frank Vermeer, Mirjam Harmelink, Michiel Meerman
Gespreksleider: Roland Kroes

Donderdag 8 september 10.00 – 11.00 uur | Plenair programma

‘Urgente keuzes voor een toekomstbestendig energiesysteem’
Een nieuw energiesysteem vraagt om een ander soort infrastructuur. Nederland stevent af op een fundamentele ombouw van het systeem met beduidend meer wind op zee capaciteit, grootschalige elektrificatie, significante verzwaringen van het elektriciteitsnet, een warmtetransitie en de ambitie voor nieuwe waterstofinfrastructuur. Daarmee komt ook een einde aan de vrijblijvendheid. De tijd van kleine aanpassingen en conceptueel beleid is voorbij. Dit is het moment om echte keuzes te maken, met nieuwe wet- en regelgeving, andere manieren van samenwerken en verregaande systeemintegratie. Op dag 2 bracht Recharge Earth netbeheerders, bedrijven en andere betrokkenen samen om een nieuw energiesysteem vorm te geven.

Sprekers: As Tempelman, Michelle de Rijke, David Peters, Piet Jan Heijboer
Moderator: Remco de Boer

Daarnaast gaven we invulling aan een Hackathon opdracht voor studenten van de Hogeschool Rotterdam, TU Delft en Erasmus en waren we vertegenwoordigd op de Expo.