Nederlandse waterbranche

Aqua Nederland 2022

Mobilis is met Croonwolter&dros exposant op de Aqua Nederland Vakbeurs van 15 maart tot en met 17 maart 2022 in Evenementenhal Gorinchem. Aqua Nederland is de grootste vakbeurs die zich focust op de Nederlandse waterbranche. Mobilis presenteert samen met Croonwolter&dros de bijzondere, integrale samenwerkingen met bedrijven in de waterschapssector.

Integrale samenwerking

Door de aanscherping van de Europese Kaderrichtlijn Water en daarmee gepaard gaande aanpassingen en/of nieuwbouw van assets, zien we dat steeds meer bedrijven in de waterschapssector het roer omgooien. Ze gaan werken met langdurige raamcontracten, waar integrale samenwerking, duurzaamheid, veiligheid en innovatie belangrijke onderdelen zijn.

Rioolwaterzuiveringen

Bij de RWZI in Weert werkten Mobilis en Croonwolter&dros tezamen met partners Waterschapsbedrijf Limburg, Tauw en Rood Wit Blauw (RWB) als één hecht Bouwteam met één taal en één werkwijze aan het project. Door vroegtijdig bij het project kennis en kunde in te brengen, is er maximale maatschappelijke waarde gecreëerd. Deze samenwerking is uniek en zorgt voor optimale resultaten. Eind oktober 2019 is RWZI Weert in een recordtijd van 11 maanden opgeleverd. Normaal neemt de bouw van een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie twee jaar in beslag.

Inmiddels zijn de daarop volgende Bouwteams RWZI Panheel en RWZI Stein gestart en zijn de werkzaamheden buiten ook gestart. De verwachting is dat deze rioolwaterzuiveringsinstallaties begin 2021 in bedrijf gaan.

Ook werken TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros en haar partners samen bij de RWZI Weesp die momenteel in gebruik wordt genomen.

Aqua Nederland

Om onze unieke en integrale samenwerking met waterschappen te presenteren, zijn TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros op dé vakbeurs van de waterbranche: Aqua Nederland. Bekijk onze projecten via Virtual Reality, neem een kijkje bij de batterij op water en ga in gesprek met één van onze experts uit de waterbranche.


Wij zien u graag in stand D.105 van Mobilis en Croonwolter&dros!