Energy Management automatiseert de energietransitie - De waarde van flexibiliteit

Khalil El Bakari

Directeur Energy Management

Stuur e-mail

Door de energietransitie is het stroomnet in Nederland ingrijpend aan het veranderen. Was de opwekking van stroom vroeger beperkt tot enkele grote energiecentrales, tegenwoordig wordt er decentraal op talloze plekken in Nederland stroom opgewekt. Die verandering leidt soms tot energiecongestie en dat kan ten koste gaan van nieuwe duurzame energieprojecten. Croonwolter&dros Energy Management ontwikkelde slimme software om die energietransitie te automatiseren. De industrie kan daarin een cruciale rol spelen door als buffer in dat stroomnet te gaan functioneren. Flexibiliteit heeft daardoor een steeds grotere waarde gekregen.

Energietransitie veroorzaakt risico op onbalans in het net

Het nadeel van zonne- en windenergie is dat je, in tegenstelling tot een gas- of kolencentrale, niet zomaar even kan opschakelen bij een verhoging van de vraag. Afschakelen kan overigens wel. Een ander groot verschil met de oude situatie is dat de energiebronnen zich niet meer op een paar centrale plekken bevinden, maar door het hele land heen verspreid zijn. “Huizeneigenaren leggen een paar panelen op hun dak, op een sporthal ligt een klein zonnepark en zo verder: de bronnen zijn enorm verspreid door het land en bovendien: er is geen eenrichtingsverkeer meer op het net: overal en nergens zitten afnemers en kleine opwekkers. Hierdoor lopen we het risico dat het net in onbalans raakt.”

De uitdaging zit hem er nu dus in om met al die verschillende stakeholders en automatiseringsoplossingen alsnog balans op het net te houden...

Ga naar energymanagement.energy voor meer informatie.