Dataplatform voor Waterschap Brabantse Delta

Waterschappen maken voor het transport van afvalwater gebruik van een omvangrijk netwerk van pers- en vrijvervalleidingen, persstations en gemalen. Meetinstrumenten registreren het procesverloop door dit gehele netwerk.​​​

Centrale procesautomatisering

Eind 2018 ontving Croonwolter&dros Technische Automatisering & Informatisering (TAI), van Waterschap Brabants Delta de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van de centrale procesautomatisering voor de persstations en aanvoerende gemalen. Onderdeel van het project was de ontwikkeling en realisatie van een dataplatform.

Beter inzicht in het gehele transportstelsel voor afvalwater

Het door TAI ontwikkelde dataplatform vertoont realtime alle data die wordt gegenereerd door de meetinstrumenten. Waterschap Brabantse Delta krijgt daardoor een veel beter inzicht in de prestaties en onderhoudsbehoeften van het gehele transportstelsel voor afvalwater.

De voordelen van het dataplatform

Projectleider Alexander Proost: “Medewerkers van onze centrale regiekamer (CRK) krijgen nu 24/7 toegang tot een dashboard in Power BI. Daarmee kan het Waterschap accuraat handelen en specifieker onderhoud plegen naar behoefte en noodzaak (verlaging onderhoudskosten) en storingen voorkomen (verbetering prestaties).” ​​​​​​​

Print screen dataplatform voor Waterschap Brabantse Delta

Print screens dataplatform

Print screen dataplatform Waterschap Brabantse Delta - RG Zevenbergen

"Met het dataplatform krijgt Waterschap Brabantse Delta veel beter inzicht in de prestaties en onderhoudsbehoeften van het gehele transportstelsel voor afvalwater."

Alexander Proost - Projectleider Croonwolter&dros

Eerste stap naar dataverwerking in de cloud

Waterschap Brabantse Delta maakt hiermee een eerste stap naar dataverwerking in de cloud. De oplossing is zeer geschikt voor data-uitwisseling met o.a IoT devices van het Waterschap en volledig event driven: de rapportages worden elk uur ververst met de nieuwste data uit de IoT devices.

Waterschap Brabantse Delta is met het dataplatform een voorloper binnen haar sector.