Energiewetgeving

Energiewetgeving

Informatieplicht

Uiterlijk 1 juli 2019 moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen als u meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas per jaar verbruikt. Deze rapportage moet via het eLoket van RVO.nl.

Wat kunt u nu al doen?

Uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen zijn de Erkende Maatregelen Lijsten van 2019 (EML). Deze lijsten bevatten per branche energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Om op tijd klaar te zijn, kunt u nu al aan de slag: alle huidige erkende maatregelen blijven gelden. U kunt deze alvast (laten) inventariseren. U kunt ook alvast met uw bevoegd gezag vragen welke EML voor u van toepassing zijn en u kunt alvast contact leggen met Croonwolter&dros om deze inventarisatie voor u te laten uitvoeren.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

U moet voor 1 juli 2019 melden welke maatregelen u reeds uitgevoerd heeft. Zelfs als u nog geen maatregelen heeft uitgevoerd, is het slimmer om dit al wel vast te melden. Als u zich niet meldt krijgt u een dwangsomboete, moet u zich alsnog melden, en heeft u een hogere kans om ook aan uw energiebesparingsplicht te worden geaudit door het bevoegd gezag.

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

PROJECTEN UTILITEIT