Industrie

Energieneutraal zuiveren

Bio-energie – Techniek – Vergisting

Energieneutrale waterzuiveringen zijn de toekomst. Volledige energetische en zelfvoorzienende zuiveringen zijn dichterbij dan je denkt.

Door vergisting kan Croonwolter&dros energie winnen uit biomassastromen, het gaat dan vaak om natte stromen. Vergistingsinstallaties zetten de biomassa om in biogas. Vervolgens kan een warmtekrachtkoppeling (WKK) hier elektriciteit en warmte van maken.

De opgewekte energie uit de vergistingsinstallatie kunnen RWZI’s weer inzetten binnen hun zuiveringsproces, of deze energie kan verkocht worden aan bijvoorbeeld een energiebedrijf of ondernemingen in de omgeving. Biogas kan ook opgewaardeerd worden tot Groen Gas voor het aardgasnetwerk. Platform nieuw gas streeft naar 50% aardgasvervanging in 2050. De huidige kennis en ervaring van Croonwolter&dros bij RWZI’s zal ook aan die toekomstige ontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren.

 ‘Waterschappen en rijksoverheid ondertekenen klimaatakkoord’, lees hier meer.