Energie Prestatie Contract

Energie Prestatie Contract

Veel organisaties zouden actiever bezig willen zijn met het optimaliseren van energieprestaties en het terugdringen van de CO2-uitstoot.  Door tijd-, kennis- en/of geldgebrek worden duurzaamheidsambities niet gehaald. Daarom helpen we bedrijven met een Energie Prestatie Contract (EPC) om hun doelstellingen wel te realiseren.  Dit doen we door:

  • afgeven van een garantie op energiebesparing (ESCO) 
  • terugdringen van het onnodig verbruik
  • verduurzamen van het vastgoed 

We brengen het energieverbruik in kaart en analyseren het. We implementeren maatregelen die onnodig verbruik tegengaan en zich snel terugverdienen.

"Zo kan u kostenefficiënt energie besparen: goed voor de portemonnee, de eindgebruiker en het milieu.”

Fabio Pisano - Business Development manager Croonwolter&dros

Benieuwd naar onze referentieprojecten?

PROJECTEN UTILITEIT